Умови сталого економічного зростання

Умови сталого економічного зростання – комплекс факторів, які використовують для оцінки перспектив тривалого та динамічного економічного зростання на макро – та мікрорівні. На макрорівні такими факторами є: 1) раціональна економічна політика держави; 2) стабільно висока норма нагромадження; 3) наявність місткого внутрішнього ринку; 4) відсутність циклічних коливань в економіці; 5) інноваційна модель розвитку народного господарства. На мікрорівні У. с. е. з. виступають: а) постійний приріст інвестицій; б) стабільна норма прибутку; в) сталість очікування дивідендів на акції; г) постійна норма зростання дивідендів; д) використання новітніх форм менеджменту.
Умови сталого економічного зростання