УНІКАЛЬНІСТЬ

Культурологічний словник

УНІКАЛЬНІСТЬ (від лат. unicus – єдиний) – неповторність, винятковість, рідкісність. У. особистості виявляється на всіх рівнях її існування – біологічному, психофізіологічному, психологічному, духовному. Кожен індивід має тільки йому властивий набір спадкових задатків, генетичну програму, психофізіологічні параметри організму, які, поєднуючись з його специфічною життєвою ситуацією, зумовлюють особливості сприймання і усвідомлення ним навколишнього світу, формують типові для нього реакції на впливи середовища, неповторний індивідуальний досвід і загалом визначають У. його життєвого шляху.
УНІКАЛЬНІСТЬ - Культурологічний словник


УНІКАЛЬНІСТЬ