Управління активами

Управління активами – діяльність фірми, компанії щодо прибуткового (з мінімальним ризиком) розміщення власних і залучених коштів. Розрізняють управління: поточними активами; оборотними фондами (капіталом); основними фондами (основним капіталом); розподіл потреб у новому устаткуванні та ефективних закупівлях.
Управління активами