Управління безпекою організації

Управління безпекою організації – функції складної організованої системи, що забезпечують збереження її структури, основних якостей і реалізацію мети. Найважливішими аспектами У. б. о. є техніко-технологічна безпека, виробнича, економічна, екологічна, кадрова (працівників), наукова, інформаційна, соціальна, правова тощо. Для забезпечення нормального функціонування і розвитку організації слід обгрунтувати досконалу концепцію У. б. о., розробити комплекс цілей і засобів її досягнення, а також критеріїв, з яких конкретизуються такі цілі, а для забезпечення окремих сторін такої безпеки – правила і вимоги, відповідна робота серед персоналу, зміцнення дисципліни, формування відповідного мислення та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Управління безпекою організації - Економічний словник


Управління безпекою організації