Управління інвестиціями на підприємстві

Управління інвестиціями на підприємстві – процес комплексного аналізу, планування, координування, стимулювання і всебічного контролю за інвестиціями, спрямованими на їх ефективне використання та отримання максимального приросту чистих прибутків. Основними етапами У. і. на п. є: 1) відбір найефективніших інвестиційних проектів та оцінка їх ефективності (порівняно з іншими проектами); 2) схвалення проекту; 3) створення стабільної та потужної системи стимулів для працівників; 4) експлуатація об’єктів та постійний контроль за його фактичною ефективністю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Управління інвестиціями на підприємстві - Економічний словник


Управління інвестиціями на підприємстві