Управління попитом

Управління попитом (управление спросом) – використання методів податкової і грошово-кредитної політики для збільшення або зменшення обсягів попиту.
Управління попитом