Управління якістю продукції

Управління якістю продукції (управление качеством продукции) – методи і діяльність спрямовані на досягнення такої якості продукції, яка б відповідала вимогам споживачів і була конкурентоспроможною на ринку.
Управління якістю продукції - Економічний словник


Управління якістю продукції