УПРАВЛІННЯ

Культурологічний словник

УПРАВЛІННЯ – у психології – свідомий і цілеспрямований процес впливу на свідомість і поведінку окремих індивідів або членів групи, колективу, організації з метою підвищення організованості та ефективності їх спільної діяльності. Соціально-психологічне У. передбачає вивчення керівником ціннісних орієнтацій, мотивів та інших індивідуальних відмінностей членів групи і створення умов для гармонійного поєднання суспільних і особистісних цілей діяльності. Керування процесом становлення ідейно-організаційної, ділової та міжособової структур взаємин членів групи потребує наявності у керівника не тільки високого рівня психологічних знань, а й відповідних умінь та навичок.
УПРАВЛІННЯ