УРБАЕКОЛОГІЯ

Екологія – охорона природи

УРБАЕКОЛОГІЯ – 1) екол. архітектура з урахуванням архітектури ландшафтної або без неї; 2) екологія містобудування, яка вивчає ступінь комфортності довкілля для формування системи населених місць. Розглядає пошук шляхів, засобів, методів, спрямованих на забезпечення прийнятних умов життя населення з урахуванням рац. природокористування. Розрізняють макро – (в межах країни, регіону), мезо – (адмін. область) та мікротерит. рівні регіональної У.
УРБАЕКОЛОГІЯ - Довідник з екології


УРБАЕКОЛОГІЯ