Урок 25. Температура повітря. Атмосферний тиск, рух повітря, вітер

Урок 25. Температура повітря. Атмосферний тиск, рух повітря, вітер

Мета: формувати в учнів уявлення про температуру, атмосферний тиск, рух повітря, вміння спостерігати за змінами температури й атмосферного тиску упродовж певного проміжку часу; навчити користуватися приладами для вимірювання температури й атмосферного тиску, напрямку вітру.

Обладнання: термометри (для кімнати, вулиці, води), барометр, склянка, папір, повітряна кулька, скотч, картон, соломинка, кубики льоду, телурій (або ліхтарик та м’яч), флюгер.

Тип уроку: формування

нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

¦ Що називають атмосферою?

¦ Який склад атмосфери?

¦ Які властивості має атмосферне повітря?

¦ Завдяки чому повітря на Землі нагрівається?

¦ Чому температура повітря не є постійною?

¦ Що собою являє телурий? Упродовж вивчення якої теми ми з вами ним користувалися?

¦ Які наслідки обертання Землі навколо своєї осі та навколо Сонця?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

У природі щодня ми маємо змогу спостерігати багато цікавих явищ. Чому змінюється температура повітря?

Чому дує вітер? Чому вчора вітер був сильний, а сьогодні майже стих? Чому йде дощ? Чи можливо заздалегідь прогнозувати зміни природних явищ? Як ці явища пов’язані з тепловими, які ми вже вивчили?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття “температура” (складання “асоціативного куща”)

2. Прилади, що вимірюють ступінь нагрівання тіл, їх характеристика.

Прилад, за допомогою якого вимірюють температуру середовища, має назву “термометр”. За своїм застосуванням термометри бувають різні: побутові (кімнатні, для повітря, води, медичні), метеорологічні (більш точні, для досліджувальних робіт).

3. Практична робота з вимірювання температури різних тіл.

4. Чинники, від яких залежить температура повітря.

Учитель демонструє учням за допомогою телурія (або ліхтарика й м’яча), що сонячні промені нагрівають земну поверхню нерівномірно. Одні ділянки земної поверхні отримують більшу кількість сонячного тепла та світла (екватор), а інші – меншу (полюси). Повітря нагрівається від ділянок поверхні, які отримали певну кількість сонячних променів. Різні поверхні в природі нагріваються по-різному. Так, вода в океані накопичує сонячне тепло повільніше, ніж ділянки суходолу.

Також температура повітря змінюється упродовж доби (яким чином?). Температура змінюються і з висотою над рівнем моря. З кожним кілометром угору температура знижується на 5-6 °С, тому на вершинах високих гір утворюються льодовики.

Таким чином, температура залежить від: географічного положення; часу доби; сезону року; висоти місцевості; підстилаючої поверхні.

Демонстрування взаємозв’язку між характером поверхні і ступенем її нагрівання: аркуші білого та чорного паперу кладуть на підвіконня й чекають, доки вони нагріються сонячними променями. Який аркуш тепліший? Чому?

Висновок. У природі ділянки суходолу нагріваються по-різному залежно від характеру поверхні та географічного положення цієї ділянки.

5. Поняття “атмосферний тиск”

До середини XVII ст. люди вважали, що повітря невидиме і не має ваги. Але ж усе повітря навколо нас має певну вагу, хоча ми цього й не відчуваємо. Загалом вага атмосфери Землі складає приблизно 5 млрд. тонн.

Демонстрування дії атмосферного тиску. Вчитель бере склянку, наповнює її водою, накриває аркушем паперу, перевертає. Що спостерігаємо? Чому вода не витікає зі склянки? Що тисне на папір?

Висновок. На папір тисне повітря, або, як ще говорять, атмосферний тиск.

Атмосферний тиск вимірюється за допомогою спеціального приладу – барометра.

6. Рух повітря. Вітер

Повітряна оболонка Землі не застигла, перебуває у постійному русі. Як ви гадаєте чому? Згадаємо демонстрацію властивостей повітря (із нагріванням колб). Так і в природі: під час нагрівання повітря стає легшим і підіймається угору. Тиск повітря на Землю у цьому місці, навпаки, стає меншим.

Робота в зошиті. Складіть логічний ланцюжок:

 Урок 25. Температура повітря. Атмосферний тиск, рух повітря, вітер

Демонстрування та розповідь учителя

Напрям, силу й швидкість вітру вимірюють за допомогою спеціального приладу – флюгера.

Стрілка флюгера з гострим кінцем (флюгарка) обертається навколо стрижня й вказує напрямок вітру. Вісім стрижнів знизу стрілки показують основні й проміжні сторони горизонту.

Примітка. Назва вітру залежить від сторони горизонту, звідки цей вітер дме (якщо вітер дме зі сходу, то вітер східний). Металева пластина на флюгері показує силу вітру. Чим він сильніший, тим більше відхиляється пластина. Шкала під пластиною показує значення сили вітру в балах.

V. Закріплення нових знань

¦ Що називають температурою?

¦ Від чого залежить температура повітря?

¦ Як вимірюють температуру повітря?

¦ Що називають атмосферним тиском? Яким приладом він вимірюється?

¦ На якій висоті атмосферний тиск буде вищий – 3000 м або 5000 м?

¦ Що називають вітром? Яка причина його утворення?

VI. Домашнє завдання

1. Провести спостереження за змінами атмосферного тиску протягом тижня, описати, якою була погода під час зниження тиску та якою – на момент підвищення атмосферного тиску.

2. Опрацювати текст підручника.

3. Випереджальне завдання: підібрати народні прикмети про погоду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Урок 25. Температура повітря. Атмосферний тиск, рух повітря, вітер - Плани-конспекти уроків по натурології


Урок 25. Температура повітря. Атмосферний тиск, рух повітря, вітер