Урок 4. Рух молекул. Дифузія. Твердий, рідкий, газоподібний стан речовин

Урок 4. Рух молекул. Дифузія. Твердий, рідкий, газоподібний стан речовин

Мета: розширити уявлення про будову фізичних тіл та властивості речовин, ознайомити з поняттям “дифузія”; формувати вміння визначати агрегатний стан речовин, розвивати навички самостійної практичної роботи; виховувати цікавість до дослідницької роботи

Обладнання: кульки з пластиліну, зразки речовин (ацетон, бензин, цукор, алюмінієвий дріт, олія, поліетилен, шматок міді, графіт (або вугілля), залізний цвях, вода, нашатир, кам’яна сіль, цинкова пластинка,

дерев’яна лінійка).

Тип уроку: формування нових знань та вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання

Робота в групах

1. Гра “Природознавчий марафон”

Поділити клас на декілька (4-5) команд. Завдання. Скласти за поданими схемами молекули речовин.

Командам видати інструкцію, якого кольору атоми того чи іншого елемента.

2. Заповнити кросворд із назвами хімічних елементів (використати кросворди, які учні зробили вдома). Кожна група отримує кросворд своїх суперників.

3. Представники команд виходять до дошки

і за командою вчителя на своїй частині дошки пишуть по черзі назви простих і складних речовин. Виграє та команда, яка напише на дошці довший список за умови, що всі приклади будуть правильними.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Агрегатні стани речовин

– В яких агрегатних станах може перебувати речовина?

Кожному учневі на долоню покласти шматок льоду, а під долоню поставити склянку, щоб вода, розтанувши, була зібрана в склянку.

– У вас на долоні вода, що перебуває у твердому стані. Що з нею відбувається?

Учитель демонструє процес випаровування води за допомогою власного кубика льоду та її конденсацію на склі, пояснює відмінності між фазами – агрегатними станами.

– Таким чином, запишемо:

 Урок 4. Рух молекул. Дифузія. Твердий, рідкий, газоподібний стан речовин

Завдання. Всі предмети, які є на демонстраційному столі (див. обладнання), потрібно поділити на групи відповідно до агрегатного стану.

Молекули речовини перебувають на певній відстані одна від одної. Ця відстань і поводження молекул визначаються агрегатним станом речовини. Між атомами й молекулами діють сили тяжіння. Кожна частинка притягує до себе сусідні частинки, й сама притягується до них. У твердому агрегатному стані молекули перебувають близько і рухаються на короткі відстані (коливаються). У рідкому стані молекули перебувають на більшій відстані одна від одної, їхні коливання сильніші. У газоподібному стані молекули перебувають на значних відстанях одна від одної, вони хаотично рухаються, зіштовхуються та змінюють напрям руху. Тому газ можна стискати так, що його об’єм зменшиться у декілька разів, адже в газах відстань між молекулами набагато більша за розмірами самих молекул, тому гази не зберігають форму як тверді тіла, й об’єм, як рідина.

2. Рух молекул. Дифузія

Практикум

– Уявімо, що всі ми – молекули води. За командою ми почнемо пересуватися, а скажу “Стоп!” – зупиняємося та залишаємося на місці. Погляньте: всі ми займаємо певний об’єм (класну кімнату, хол) та більш-менш рівномірно розміщені в ньому. Цей безладний рух молекул називається броунівським рухом. Якщо знизити температуру або збільшити тиск, взаємне тяжіння стає сильнішим, і молекули скупчуються до певного об’єму. Візьміть, будь ласка, одне одного за руки. Якщо потягнути одного з вас (молекулу), то разом з ним почнуть рухатися інші (молекули),- ця властивість зветься текучістю. Проте, як вас не “згортати”, ви матимете різну форму, але однаковий об’єм.

У твердій формі зв’язки між молекулами більш міцні. Декільком учням учитель пропонує покласти одну руку на плечі сусіду попереду, іншу – сусіду праворуч.

– Міцно тримайтеся та не згинайте руки. Разом з вами ми побудували кристалічну гратку твердої речовини. Зверніть увагу: ви разом маєте певну форму та займаєте певний об’єм. Якщо навіть я потягну певний край, ви просуваєтесь разом, не змінюючи форми.

Молекули рідини можуть взаємно проникати. Це нагадує гру “Розірви ланцюг”. Явище взаємного проникнення (змішування) речовин називається дифузією.

IV. Закріплення нових знань

1. Практикум

У дві склянки води обережно налити дві-три краплі чорнил. Перша склянка повинна бути з холодною водою, друга – з гарячою. Результати спостережень за швидкістю процесів записати та замалювати в зошитах. Пояснити результати досліду, зробити висновок про вплив температури на дифузію.

2. Бесіда

¦ В яких агрегатних станах може перебувати речовина?

¦ Наведіть приклади речовин в різних агрегатних станах.

¦ Що називають дифузією?

¦ Поясніть явище дифузії у речовинах, які перебувають у різних агрегатних станах.

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Опрацюйте текст підручника.

Провести вдома експеримент. Взяти аркуш паперу з альбома для малювання. Намочити його водою. Далі за допомогою піпетки або шприца капнемо трохи чорнил на мокрий аркуш. Спостерігайте, як пляма збільшується. Про що свідчить цей експеримент? Завдяки якому явищу відбувається збільшення плями?

Такий самий експеримент можна провести, використовуючи акварельні фарби. Намалюйте фантастичний пейзаж, не використовуючи традиційні засоби для малювання, а тільки метод “плямування”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Урок 4. Рух молекул. Дифузія. Твердий, рідкий, газоподібний стан речовин - Плани-конспекти уроків по натурології


Урок 4. Рух молекул. Дифузія. Твердий, рідкий, газоподібний стан речовин