Урок розвитку мовлення. Спостереження за роллю прислівників-антонімів y мовленні. (Вправи 329-331)

Тема. Спостереження за роллю прислівників-антонімів v мовленні. (Вправи 329-331).

Мета. Ознайомити учнів із прислівниками-антонімами; вчити спостерігати за роллю прислівників-антонімів у тексті; виробляти вміння добирати прислівники-антоніми й використовувати їх у реченнях, текстах.

Обладнання: прислів’я, загадки, тлумачний словник.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа 328).

– Зачитайте дібрані до фразеологізмів прислівники-синоніми.

– Які із фразеологізмів викликали труднощі

у доборі синонімів?

III. Актуалізація опорних знань учнів.

– З’єднайте синонімічні вислови з відповідними синонімами.

Завдання завчасно записане на дошці або картках.

Прийде, як рак свисне

Працює, як віл у ярмі

Знає, як свої п’ять пальців

На дворі, хоч в око стрель

Дав, як кіт наплакав

Працює, як сонна муха

Не бачити, як своїх вух

Повільно

Ніколи

Добре

Мало

Багато

Дуже темно

Невідомо коли

– Як називаються слова, які мають протилежне значення?

– Поміркуйте, чи можуть бути

антоніми серед прислівників?

IV. Повідомлення геми і завдань уроку.

– Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 167).

– Сьогодні ми попрацюємо з прислівниками-антонімами.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з текстом (вправа 329).

– Прочитайте текст, з’ясуйте значення невідомих слів.

– Випишіть прислівники. Доведіть свій вибір.

– Доберіть до них прислівники-антоніми.

Повільно – швидко

Старанно – недбало (байдуже)

Тихенько – голосно (шумно)

Раніше – пізніше

– Доберіть синоніми до прислівників повільно, старанно. (Помалу, неспішно; дбайливо, ретельно.)

Фізкультхвилинка.

2. Творча вправа з елементами дослідження (за вправою 330).

А) Читання вірша, з’ясування значень невідомих слів.

– Назвіть прислівники, вжиті у вірші Д. Білоуса “Українські прикмети”. (Сьогодні, завтра, знаменно, наперед, достеменно, зроду, незабаром, невдовзі.)

– З якою метою вжито прислівники? (З метою уточнення.)

– Які з названих прислівників є словами з протилежним значенням? (Сьогодні – завтра.)

– Як називають такі прислівники? (Антонімами.)

– Назвіть прислівники-синоніми у двох останніх строфах? (Незабаром, невдовзі.)

Б) Виконання письмового завдання вправи (завдання 2).

– Визначте, до якої частини мови належать слова ясний, гострий, рівний. (До прикметників.)

– Утворіть від цих прикметників прислівники, а до утворених прислівників доберіть антоніми.

Ясний – ясно – темно.

Гострий – гостро – тупо.

Рівний – рівно – криво.

3. Каліграфічна хвилинка.

А А А ай го ор лиць горілиць

Останні айстри горілиць зайшлися болем.

Л. Костенко

– Як ви розумієте зміст речення?

– Визначте граматичну основу речення.

– Поясніть значення слова горілиць і словосполучення зайшлися болем. Горілиць – догори обличчям, навзнак.

Зайшлися болем – відмирають, бо осінь, а вони останні.

– Назвіть звуки у слові останні. (О, с, т, а, н, і.)

– Назвіть частини мови у реченні.

– Підберіть антоніми до прислівника горілиць. (Ниць.)

Ниць – обличчям вниз; долілиць, протилежне горілиць.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робота в зошиті).

2. Самодиктант-загадка.

Текст записаний на дошці.

А) Робота над віршем-загадкою.

– Прочитайте і відгадайте загадку.

Зранку, вдень і ввечері

Я облітаю ліс уздовж і вшир.

Занесу своє яєчко

У чуже гніздечко, легко

Всівшись на суку,

Я роки лічу: ку-ку. (Зозуля)

М. Романченко

– Розкажіть, що ви знаєте про зозулю.

– Назвіть всі прислівники, які використані в тексті.

– Які серед прислівників є антонімами? (Зранку – ввечері, уздовж – вшир.)

– До яких прислівників, наявних у загадці, можна теж дібрати антоніми? (Вдень – вночі, легко – важко.)

Б) Заучування вірша напам’ять.

В) Самодиктант із наступною самоперевіркою.

3. Творчий словниковий диктант.

– До названих прислівників доберіть і запишіть тільки антоніми.

Високо, широко, назад, праворуч, далеко, вдень, тихо, багато, швидко, прямо, глибоко, вгорі, вперше.

VII. Підсумок уроку.

– Яка частина мови називається прислівником?

– Як називаються прислівники, протилежні за значенням? (Антонімами.)

– Упізнайте прислівники в усмішці.

Не відкладай

– Ніколи не відкладай на завтра того, що можна зробити сьогодні, сказала мама синові.

– Добре, мамочко, – весело відповів хлопчик і побіг до сусідньої кімнати.

– Що ти збираєшся робити?

– Хочу з’їсти завтрашню порцію халви.

– Назвіть серед прислівників антоніми. (Сьогодні – завтра.)

– Підберіть антонім до прислівника легко. (Важко.)

– Чи погоджуєтесь ви з рішенням і діями хлопчика? Чому?

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 168, вправа 331.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Урок розвитку мовлення. Спостереження за роллю прислівників-антонімів y мовленні. (Вправи 329-331) - Плани-конспекти уроків по українській мові


Урок розвитку мовлення. Спостереження за роллю прислівників-антонімів y мовленні. (Вправи 329-331)