Урок розвитку мовлення. Спостереження за роллю прислівників-антонімів y мовленні. (Вправи 329-331)

Тема. Спостереження за роллю прислівників-антонімів v мовленні. (Вправи 329-331).

Мета. Ознайомити учнів із прислівниками-антонімами; вчити спостерігати за роллю прислівників-антонімів у тексті; виробляти вміння добирати прислівники-антоніми й використовувати їх у реченнях, текстах.

Обладнання: прислів’я, загадки, тлумачний словник.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання (вправа 328).

– Зачитайте дібрані до фразеологізмів прислівники-синоніми.

– Які із фразеологізмів викликали труднощі

у доборі синонімів?

III. Актуалізація опорних знань учнів.

– З’єднайте синонімічні вислови з відповідними синонімами.

Завдання завчасно записане на дошці або картках.

Прийде, як рак свисне

Працює, як віл у ярмі

Знає, як свої п’ять пальців

На дворі, хоч в око стрель

Дав, як кіт наплакав

Працює, як сонна муха

Не бачити, як своїх вух

Повільно

Ніколи

Добре

Мало

Багато

Дуже темно

Невідомо коли

Як називаються слова, які мають протилежне значення?

– Поміркуйте, чи можуть бути антоніми серед прислівників?

IV. Повідомлення геми і завдань уроку.

– Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 167).

– Сьогодні ми попрацюємо з прислівниками-антонімами.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з текстом (вправа 329).

– Прочитайте текст, з’ясуйте значення невідомих слів.

– Випишіть прислівники. Доведіть свій вибір.

– Доберіть до них прислівники-антоніми.

Повільно – швидко

Старанно – недбало (байдуже)

Тихенько – голосно (шумно)

Раніше – пізніше

– Доберіть синоніми до прислівників повільно, старанно. (Помалу, неспішно; дбайливо, ретельно.)

Фізкультхвилинка.

2. Творча вправа з елементами дослідження (за вправою 330).

А) Читання вірша, з’ясування значень невідомих слів.

– Назвіть прислівники, вжиті у вірші Д. Білоуса “Українські прикмети”. (Сьогодні, завтра, знаменно, наперед, достеменно, зроду, незабаром, невдовзі.)

– З якою метою вжито прислівники? (З метою уточнення.)

– Які з названих прислівників є словами з протилежним значенням? (Сьогодні – завтра.)

– Як називають такі прислівники? (Антонімами.)

– Назвіть прислівники-синоніми у двох останніх строфах? (Незабаром, невдовзі.)

Б) Виконання письмового завдання вправи (завдання 2).

– Визначте, до якої частини мови належать слова ясний, гострий, рівний. (До прикметників.)

– Утворіть від цих прикметників прислівники, а до утворених прислівників доберіть антоніми.

Ясний – ясно – темно.

Гострий – гостро – тупо.

Рівний – рівно – криво.

3. Каліграфічна хвилинка.

А А А ай го ор лиць горілиць

Останні айстри горілиць зайшлися болем.

Л. Костенко

– Як ви розумієте зміст речення?

– Визначте граматичну основу речення.

– Поясніть значення слова горілиць і словосполучення зайшлися болем. Горілиць – догори обличчям, навзнак.

Зайшлися болем – відмирають, бо осінь, а вони останні.

– Назвіть звуки у слові останні. (О, с, т, а, н, і.)

– Назвіть частини мови у реченні.

– Підберіть антоніми до прислівника горілиць. (Ниць.)

Ниць – обличчям вниз; долілиць, протилежне горілиць.

VI. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робота в зошиті).

2. Самодиктант-загадка.

Текст записаний на дошці.

А) Робота над віршем-загадкою.

– Прочитайте і відгадайте загадку.

Зранку, вдень і ввечері

Я облітаю ліс уздовж і вшир.

Занесу своє яєчко

У чуже гніздечко, легко

Всівшись на суку,

Я роки лічу: ку-ку. (Зозуля)

М. Романченко

– Розкажіть, що ви знаєте про зозулю.

– Назвіть всі прислівники, які використані в тексті.

– Які серед прислівників є антонімами? (Зранку – ввечері, уздовж – вшир.)

– До яких прислівників, наявних у загадці, можна теж дібрати антоніми? (Вдень – вночі, легко – важко.)

Б) Заучування вірша напам’ять.

В) Самодиктант із наступною самоперевіркою.

3. Творчий словниковий диктант.

– До названих прислівників доберіть і запишіть тільки антоніми.

Високо, широко, назад, праворуч, далеко, вдень, тихо, багато, швидко, прямо, глибоко, вгорі, вперше.

VII. Підсумок уроку.

– Яка частина мови називається прислівником?

– Як називаються прислівники, протилежні за значенням? (Антонімами.)

– Упізнайте прислівники в усмішці.

Не відкладай

– Ніколи не відкладай на завтра того, що можна зробити сьогодні, сказала мама синові.

– Добре, мамочко, – весело відповів хлопчик і побіг до сусідньої кімнати.

– Що ти збираєшся робити?

– Хочу з’їсти завтрашню порцію халви.

– Назвіть серед прислівників антоніми. (Сьогодні – завтра.)

– Підберіть антонім до прислівника легко. (Важко.)

– Чи погоджуєтесь ви з рішенням і діями хлопчика? Чому?

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 168, вправа 331.
Урок розвитку мовлення. Спостереження за роллю прислівників-антонімів y мовленні. (Вправи 329-331)