УРСР в умовах нової економічної політики

Історія України
Новітня історія України (1914-1939 рр.)

Радянська Україна (1919-1939 рр.)

УРСР в умовах нової економічної політики

Нова економічна політика (неп) – політика, заснована на ринкових відносинах, різних формах власності та економічних методах керування народним господарством (табл. 15). Рішення про її проведення було прийняте на Х з’їзді РКП(б) (березень 1921 р.). Необхідність заміни політики “воєнного комунізму” непом була зумо влена економічною та соціально-політичною кризою в країні. Неп розглядали як форму перехідного

від капіталізму до соціалізму періоду. В Україні неп був запроваджений у 1922 р.
Неп відіграв важливу роль у розвитку сільського господарства, а денаціоналізація підприємств промисловості України дозволила швидко відновити промисловість та наситити ринок товарами. Під час непу було досягнуто високих темпів розвитку країни. У найкоротший термін відновлено господарство, різко зріс життєвий рівень населення. Однак неп не міг бути тривалим, оскільки базувався на двох протилежностях: в економіці панували ринкові відносини, у політиці – адміністративно-командна система, що прагнула підкорити економіку своїм політичним цілям. Реформи в економіці не були доповнені реформами в політичній сфері, а незалежними власниками було важко керувати. Тому 1929 р. сталінське керівництво відмовилося від непу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


УРСР в умовах нової економічної політики - Довідник з історії


УРСР в умовах нової економічної політики