Урядові установи

Державне управління

Урядові установи&nbsp і організації, підпорядковані міністерствам. Залежно від покладених на них функцій існують такі різновиди урядових установ і організацій, безпосередньо підпорядкованих міністерствам: департаменти, які утворюються для здійснення функцій керівництва окремими підгалузями в межах відповідних секторів державного управління; інспекції, які утворюються для здійснення контрольно-наглядових функцій; виконавчі бюро, що утворюються для здійснення реєстраційно-дозвільних функцій щодо фізичних і юридичних осіб, у чому числі на платних засадах (ці органи, на відміну від інших, можуть мати змішане фінансування – з бюджету та за рахунок власного доходу). Всі ці установи й організації функціонують як єдиноначальні, очолюються державними службовцями і не мають права видавати нормативно-правові акти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Урядові установи - Державне управління


Урядові установи