Usage. Вживання – The Article. Артикль

Англійська мова
The Article. Артикль

Usage. Вживання

Неозначений артикль вживається тоді, коли про щось згадується вперше.
A man booked into A hotel In London. (Чоловік поселився в готелі в Лондоні.)
Це речення містить нову інформацію. Невідомо, що це за людина, у якому саме готелі вона зупинилася. Але у тому випадку, коли про те ж саме говорять ще раз, вживається означений артикль.
The man Didn’t return to The hotel. – Чоловік не повернувся до готелю.
Тепер відомо, що це та людина, про яку йшла мова. Таким чином, означений артикль вживається, коли йдеться

про відомі речі:
In the office A phone Was ringing. (В офісі задзвонив телефон.) (в офісі багато телефонів)
I was in bed when The phone Rang. (Я був у ліжку, коли задзвонив телефон.) (телефон у будинку особи)
A/an + Іменник вживається, коли не відомо, про кого саме чи про що йдеться. У тому випадку, коли відомо, що йдеться про щось єдине у своєму роді, вживають The.
The sun Was going down. (Сонце заходило.)
The government Is unpopular. (Уряд непопулярний.)
Означений артикль завжди вживається у таких словосполученнях: The country(side) – сільська місцевість,
the Earth – земля (планета), The environment – навколишнє середовище, The moon – місяць, The ozone layer – озоновий шар, The Prime Minister – прем’єр-міністр, The sea (side) – море, (узбережжя), The sky – небо, The sun – сонце, The weather – погода.
Крім того, означений артикль вживається зі словами Cinema – кінотеатр, Theatre – театр, (news)paper – (газета) папір.
Слід звернути увагу на те, що говорять: a/the police officer – поліцейський, але the police – поліція.
У реченнях, які описують що-небудь, вживається неозначений артикль:
It was A lovely Day. (Був чудовий день.)
Неозначений артикль вживається при класифікації чогось та перед назвами професій:
The play was A comedy. (П’єса була комедією.)
My sister is A secretary. (Моя сестра – секретарка.)
Іменник з неозначеним артиклем має узагальнююче значення:
An orange Contains vitamin C. (В апельсині є вітамін С.)
A butcher Is someone who sells meat. (М’ясник – це той, хто продає м’ясо.)
Але в тому випадку, коли йдеться про загальні твердження щодо тварин, відкриттів та винаходів, вживається артикль The:
The tiger Can swim. (Тигр уміє плавати.)
Who invented The camera? (Хто винайшов фотоапарат?)
Артикль The вживається з назвами музичних інструментів (the piano – піаніно, the violin – скрипка, the clarinet – кларнет), та не вживається перед назвами спорту (tennis – теніс).
Слід звернути увагу: слухати радіо – listen to The Radio, але дивитися телевізор – watch television.
Як правило, фрази, що позначають час, вживаються без артикля. Він ставиться тільки у тому випадку, коли після слова, яке позначає час, стоїть словосполучення або речення:
We travelled a lot Last year. (Ми багато подорожували минулого року.)
It was the year when I graduated from the university. (Це було того року, коли я закінчив університет.)

Home
Sea
Town
Work
In bed – у ліжку, go to bed – лягати спати, відпочивати,
at home – удома, go home – йти додому, come home – приходити додому, leave home – йти з дому,
at sea – на морі, go to sea – йти в море (про моряків),
in town – у місті, go to town – йти до міста, leave town – поїхати з міста,
at work – на роботі, go to work – ходити на роботу, leave work – йти з роботи
Sit on the bed – сидіти на ліжку, make the bеd – застилати ліжко,
in the house – у будинку, to the house – до будинку,
on the sea – на морі, at/to the seaside – на/до морського курорту,
on/to the coast – на/до узбережжя,
the town centre – центр міста, the city – велике місто, the village – село,
the office – офіс, the factory – заводUsage. Вживання – The Article. Артикль