УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТУ (В ЗЕМЛЕРОБСТВІ)

Екологія – охорона природи

УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТУ (В ЗЕМЛЕРОБСТВІ) – небажане трамбування грунту важкою с.-г. технікою, що призводить до погіршення його структури, поверхневого заболочування та ін. небажаних явищ, які знижують його родючість.
УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТУ (В ЗЕМЛЕРОБСТВІ)