УСНА Й ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ УЧНІВ З ПІДРУЧНИКОМ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 4 КЛАСУ; ПОВТОРИТИ ЛІЧБУ, НАЗВИ, ЗАПИС І ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 1000; УДОСКОНАЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО ТА ЗАДАЧІ З КРАТНИМ ВІДНОШЕННЯМ ЧИСЕЛ

Вступна бесіда.

– У цьому навчальному році ми вивчатимемо нумерацію багатоцифрових чисел та арифметичні дії з ними. Оволодіння математичними знаннями тісно пов’язане з розв’язуванням задач. Тож ми навчимося розв’язувати нові задачі, що мають практичне значення.

Учитель

зупиняється на характеристиці підручника і складових його структури.

І. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Запитання й завдання для повторення про усну і письмову нумерацію чисел.

1) Які лічильні (розрядні) одиниці ви знаєте? Яке співвідношення між ними? (На дошці записати: 1 дес. – 10 од.; 1 сот. – 10 дес.; 1 сот. – 100 од.).

2) Назвати 5 чисел, починаючи з 498, прилічуючи по 1; по 10; по 100. На скільки одиниць кожне наступне число відрізняється від попереднього?

3) Назвати “сусідів” чисел 350; 400; прочитати числа: 598; 495; 650. Назвати цифру, спільну для кожного із чисел,

і пояснити, що вона означає в кожному числі.

4) Назвати число, у якому: 2 сот. 5 дес. 4 од.; 6 сот. 5 од.; 4 сот. 6 дес.; 4 сот. 6 од.

2. Усні обчислення. Повторення таблиць множення й ділення (ланцюжком).

II. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти повторять нумерацію трицифрових чисел, табличне множення та ділення, розв’язуватимуть задачі.

III. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Усне виконання вправ 1, 2 підручника.

Розглянути малюнок до вправи 1. Назвати число, зображене на малюнку. Назвати сусідів цього числа. Скільки в числі 422 сотень? десятків? одиниць?

2. Виконання вправи 2 супроводжується аналізом порозрядного складу кожного із чисел. Доцільно підкреслити залежність значення цифри в числі. Можна запропонувати записати числа в порядку зростання самостійно чи коментуючи з місця.

3. Практична робота за вправою 3. Записуючи числа в нумераційну таблицю, варто прочитати їх у зростаючому та спадному порядку.

4. Математичний диктант.

Триста двадцять один; чотириста шістдесят шість; двісті сімдесят; чотириста сорок чотири; сто; вісімсот тридцять; шістсот два.

5. Гра “Жива нумерація”. Беруть участь 2 команди по 6-10 гравців, яким пропонуються картки з послідовними числами в межах 1000. За сигналом учителя команди повинні утворити відрізок числового ряду в порядку зростання або спадання.

6. Самостійне виконання вправи 6 (час обмежено). Перед тим варто повторити не лише порядок дій, а й усні прийоми позатабличного ділення. Взаємоперевірка в парах.

7. Усне складання і розв’язування задач за вправою 4.

8. Робота над вправою 5. Заслухати задачі, складені учнями за коротким записом. Провести аналіз однієї з них за планом: Чи можемо відразу знайти відповідь на запитання задачі? Чому? Що сказано про щоденну витрату? Чи можемо знайти щоденну витрату за кожний із 7 днів? Скласти план розв’язування задачі. Розв’язання записати виразом: 42 : 7 • 5 = 30 (кг). Скласти обернену задачу й усно розв’язати її. Замінити одне із чисел і усно розв’язати задачу. Під час фронтальної перевірки наголосити, що заміна числових даних не змінює план і вибір дій у розв’язанні задачі.

9. Складання і розв’язування задач за малюнками вправи 7. Порівняння задач, вибір виразів для розв’язування кожної. Складання задач за поданим виразом а + а : b. Сильніші учні складають задачу за виразом: а – а : v.

10. Колективне складання плану розв’язування задачі 8. Розв’язання записати виразом: 56 : (а : 2) (год). Обчислити самостійно, якщо а = 14. Учням з високим рівнем досягнень запропонувати порівняти задачі 8 і 5 та зробити висновок.

11. Додаткові диференційовані завдання.

1) Записати трицифрові числа, у яких кожна наступна цифра на З менша за попередню. (963, 852, 741, 630).

2) До числа 34 дописали зліва цифру 6. На скільки збільшилося при цьому число? Чи залежить результат від того, до якого числа приписували цифру 6? Довести.

IV. Підсумок уроку

Доцільно запропонувати такі завдання: як одержати наступне (попереднє) число до даного числа? Назвати найбільше трицифрове число, а потім зменшити його на 200, на 1. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


УСНА Й ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО - Плани-конспекти уроків по математиці


УСНА Й ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО