Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

Розділ III Нумерація багатоцифрових чисел. Усні обчислення на основі нумерації багатоцифрових чисел

Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

546. Математичний диктант.

Запиши цифрами числа: сім тисяч вісімсот;

Десять тисяч, дев’ять сотень і три одиниці;

Сто одна тисяча, п’ять сотень і чотири десятки;

Тридцять п’ять тисяч, шість сотень і дві одиниці;

Сорок тисяч і дві сотні;

Триста тисяч, один десяток і п’ять одиниць;

Три тисячі, дві сотні, вісім десятків і шість одиниць;

Шість

десятків тисяч, шість сотень і сім одиниць.

547.

200 000 + 50 000 + 300 + 40 50 000 + 4000 + 400 + 7

60 000 + 2000 + 2 700 000 + 60 000 + 20 + 1

548. Запиши як суму розрядних доданків кожне з чисел:

701 302; 12617; 9280; 304 500.

549.

9099+ 1 9999 + 1 99 999 + 1

100 – 1 10 000 – 1 100 000 – 1

550. Розгляньте й поясніть усний прийом обчислення.

6780 + 9 = 6789 6089 + 700 = 6789

6709 + 80 = 6789 6000 + 789 = 6789

551. Обчисли, пояснивши виконання дій.

6300 + 4 10 200 + 27 217 000 + 340

8210 + 3 510 300 + 40 480 000 + 214

552.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

553. Розв’яжи

задачі усно.

Мотоцикліст за 2 год проїхав 80 км. З якою швидкістю він їхав?

Катер плив 3 год зі швидкістю 30 км/год. Яку відстань проплив катер?

Туристи пройшли 40 км, рухаючись зі швидкістю 4 км/год. За який час вони подолали цю відстань?

554. Відстань між двома містами дорівнює 300 км. Автомобіль проїхав її в одному напрямку зі швидкістю 50 км/год, а в зворотному – зі швидкістю 75 км/год. Скільки годин автомобіль був у дорозі?

555.

3500 + 5 20 000 + 27 102 000 + 490

7100 + 8 120 600 + 30 820 000+ 124

556. Вантажний автомобіль за 4 год проїхав 240 км. З якою швидкістю рухався вантажний автомобіль?

557. Установіть закономірність і продовжте ряди чисел:

5140, 5150, 5160,…, 5230;

50 120, 49 120, 48 120,…, 40 120.

558. Що позначає цифра 4 в кожному з чисел:

34 800; 400 812; 3417; 900 142; 3604?

559. Розгляньте й поясніть усний прийом обчислення.

67899 = 6780 6789 – 6000 = 789

6789 – 80 = 6709 6789789 = 6000

6789 – 700 = 6089

560. Обчисли, пояснивши виконання дій.

3745 – 5 67 345 – 45 217 940 – 940

56 678 – 8 9704 – 9000 63 245 – 3000

561. Знайдіть значення виразу:

5420 – а, якщо а = 20, 400, 5000;

7569 – b, якщо b = 60, 500, 9.

562. х – 500 = 4000 у + 200 = 6200 4060 – z = 4000

563. Розв’яжи задачі усно.

Швидкість руху неквапливої дорослої людини – близько 1 м/с. Яку відстань пройде ця людина за 15 с? Швидкість бігу дорослої людини – близько 10 м/с. За скільки секунд ця людина пробіжить 600 м?

564. З одного населеного пункту до іншого виїхали два автомобілі. Кожний із них проїхав 480 км. Перший автомобіль проїхав цю відстань за 4 год, а другий – за 6 год. На скільки швидкість першого автомобіля більша за швидкість другого?

565.

57 248 – 7000 27 123 – 23 603 562 – 562

81 532 – 32 34 841 – 34 000 210 530 – 10 530

566. За таблицею обчисли невідомі величини.

Рухомий об’єкт

V

T

S

Велосипедист

15 км/год

?

150 км

Турист

4 км/год

8 год

?

Мотоцикліст

?

10 год

510 км

567. а) Скільки всього одиниць першого класу в кожному з чисел: 56 783; 203 098; 32 006; 6023; 330 120? б) Скільки всього одиниць другого класу в кожному з чисел: 6703; 710 008; 221 006; 4203; 810 990?

568.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

569.

378 000 + 173 674 957 – 600 000 560 : 4 + 3000

316 + 12 000 76 284 – 6284 81 625 – 2500 : 100

570. Із Києва до Кременчука вийшов теплохід. Одночасно назустріч йому з Кременчука вийшов катер. Теплохід рухався зі швидкістю 30 км/год, а катер – зі швидкістю 24 км/год. Через 5 год вони зустрілися. Визначте відстань між річковими вокзалами цих міст. Розв’яжіть задачу, скориставшись схематичним рисунком і планом.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

План розв’язування

1) Яку відстань пройшов до зустрічі теплохід за 5 год?

2) Яку відстань пройшов до зустрічі катер за 5 год?

3) Яка відстань між річковими вокзалами?

571. Розв’яжіть обернену задачу, скориставшись схематичним рисунком і планом. Із Києва до Кременчука вийшов теплохід. Одночасно назустріч йому з Кременчука вийшов катер. Теплохід рухався зі швидкістю 30 км/год, а катер – зі швидкістю 24 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо відстань між річковими вокзалами цих міст дорівнює 270 км?

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

План розв’язування

1) На яку відстань зближувалися теплохід і катер за 1 год?

2) Через скільки годин вони зустрінуться?

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

Відстань, на яку зближуються учасники руху за одиницю часу, називають швидкістю зближування.

572. Із Києва до Кременчука вийшов теплохід. Одночасно назустріч йому з Кременчука вийшов катер. Через 5 год вони зустрілися. Теплохід рухався зі швидкістю 30 км/год. З якою швидкістю рухався катер, якщо відстань між річковими вокзалами цих міст дорівнює 270 км? Розв’яжіть задачу, скориставшись схематичним рисунком і планом.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

План розв’язування

1) Яку відстань пройшов до зустрічі теплохід за 5 год?

2) Яку відстань пройшов до зустрічі катер за 5 год?

3) 3 якою швидкістю рухався катер?

573. Велосипедист і мотоцикліст рухалися назустріч один одному протягом 3 год. Яку відстань вони подолали за цей час, якщо велосипедист їхав зі швидкістю 13 км/год, а мотоцикліст – 14 км/год?

574.

249 200 + 32 977 654 – 77 654 160 ∙ 2 + 70 000

86 843 – 6843 61 126 + 200 000 5000 – 3 ∙ 1000

575. Відстань між пунктами А і В дорівнює 18 км. Із пункту А в напрямку пункту В вийшов турист. Одночасно назустріч йому з пункту Б вийшов інший турист. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо їхні швидкості однакові й дорівнюють 3 км/год?

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

576. Назви подані числа одним словом. Випиши спочатку числа, що складаються лише з одиниць першого класу, потім – числа, що складаються лише з одиниць другого класу, та круглі числа.

307 590, 671, 34 299, 55 124, 600 000, 280, 120 010, 41 800, 107, 5030, 400.

577. Визнач у кожному з чисел загальну кількість:

1) одиниць: 123 800, 30 840, 7400, 70 479;

2) десятків: 123 800, 30 841, 7400, 70 479;

3) сотень: 123 800, 30 841, 7400, 70 479;

4) тисяч: 123 800, 30 841, 7400, 70 479;

5) десятків тисяч: 123 800, 30 841, 7400, 70 479;

6) сотень тисяч: 123 800, 30 841, 7400, 70 479.

578. Розгляньте й поясніть, як виконали додавання.

4000 + 5000 = 4 тис. + 5 тис. = 9 тис. = 9000

35 000 + 4000 = 35 тис. + 4 тис. = 39 тис. = 39 000

561 000 + 37 000 = 561 тис. + 37тис. = 598 тис. = 598 000

579. Обчисли, усно пояснивши свої дії.

12 000 + 2000 31 400 + 42 000 8600 + 6000

15 100 + 2400 532 000 + 28 000 8500 + 1300

580. Два пішоходи вийшли з одного міста в протилежних напрямках. Перший пішохід ішов зі швидкістю 4 км/год, а другий – 5 км/год. На якій відстані один від одного будуть пішоходи через 3 год? Розв’яжіть задачу двома способами, скориставшись схематичним рисунком і планом.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

План розв’язання

I спосіб

1) Скільки кілометрів пройде перший пішохід за 3 год?

2) Скільки кілометрів пройде другий пішохід за 3 год?

3) На якій відстані один від одного будуть пішоходи через 3 год?

II спосіб

1) На скільки кілометрів віддалялися один від одного пішоходи за 1 год?

2) На якій відстані один від одного будуть пішоходи через 3 год?

Відстань, на яку віддаляються один від одного учасники руху за одиницю часу, називають швидкістю віддалення.

581. Склади та розв’яжи дві задачі, обернені до даної, на знаходження часу і швидкості одного з пішоходів. Скористайся схематичними рисунками.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

582. Два літаки одночасно вилетіли з аеродрому в протилежних напрямках. Через півгодини після вильоту відстань між ними становила 720 км. Перший літак летів зі швидкістю 15 км/хв. З якою швидкістю летів другий літак?

583.

6200 + 4600 74 000 + 52 000 418 000 + 353 000

7200 + 3600 73 000 + 9000 419 000 + 5000

584. Із пункту А виїхав велосипедист зі швидкістю 14 км/год. Із цього самого пункту в протилежному напрямку виїхав вантажний автомобіль зі швидкістю 56 км/год. Через скільки годин після початку руху відстань між ними становитиме 280 км?

585. Гра “Швидка лічба”.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

586. Визнач загальну кількість одиниць указаного розряду в кожному з чисел.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

587. Розгляньте й поясніть, як виконали віднімання.

57 000 – 24 000 = 57 тис. – 24 тис. = 33 тис. = 33 000

80 000 – 64 000 = 80 тис. – 64 тис. = 16 тис. = 16 000

875 000 – 340 000 = 875 тис. – 340 тис. = 535 тис. = 535 000

588. Обчисли, усно пояснивши свої дії.

2600 – 1600 67 000 – 26 000

377 000 – 12 000 567 000 – 234 000

589. 300 + х = 1100 + 2000 78 130 + с = 88 100 + 30

590. Два зайці стрибали назустріч один одному. Швидкість руху одного з них становила 12 м/с, а іншого – 10 м/с. На скільки метрів зайці наблизились один до одного через 6 с? Розв’яжіть задачу за планом двома способами.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

План розв’язання

I спосіб

1) Яку відстань подолав перший заєць за 6 с?

2) Яку відстань подолав другий заєць за 6 с?

3) На скільки метрів зайці наблизились один до одного через 6 с?

II спосіб

1) Яка швидкість зближування зайців?

2) На скільки метрів зайці наблизились один до одного через 6 с?

591. Із пункту А одночасно в протилежних напрямках виїхали колісний і гусеничний трактори. Швидкість колісного трактора – 30 км/год, а гусеничного – 10 км/год. На скільки кілометрів віддаляться один від одного трактори за 1 год? Через скільки годин відстань між тракторами становитиме 160 км? Виконай схематичний рисунок до задачі.

592. Склади та розв’яжи задачу, обернену до попередньої, у якій невідомою буде швидкість одного з тракторів.

593. Шкільний ігровий майданчик має форму прямокутника. Довжина майданчика дорівнює 18 м, а ширина – удвічі менша. Обчисли довжину огорожі майданчика.

594. На призьбі біля хати сидять батько, мати, син та дід. Якщо син, що сидить крайнім зліва, сяде між батьком і матір’ю, то батько буде крайнім зліва. У якому порядку сидять члени родини зліва направо?

595.

6400 – 2300 75 000 – 24 000

970 000 – 34 000 608 000 – 304 000

596. Із пункту А одночасно в протилежних напрямках виїхали два автомобілі. Через 4 год відстань між ними становила 480 км. Яка швидкість одного з автомобілів, якщо швидкість іншого – 70 км/год?

597. Розв’яжіть ланцюжок виразів – і дізнайтеся, яка висота (у метрах) найвищої вершини Кримських гір.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

598. За допомогою діаграми порівняйте висоту найвищої вершини Карпат – Говерли та найвищої вершини Кримських гір – Роман-Коша. Скориставшись діаграмою, складіть та запишіть інші нерівності.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

Говерла Роман-Кош

599.

45 000 + 4200 896 000 – 90 000

488 000 – 265 000 57 300 + 22 100

600. х – 15 300 = 3300 х + 2700 = 1400 + 5300

601. Ворона пролетіла 100 км зі швидкістю 50 км/год. Скільки годин летіла ворона?

602. До місця призначення автомобіль їхав 3 год зі швидкістю 72 км/год. Зворотний шлях він подолав за 4 год. Із якою швидкістю рухався автомобіль у зворотному напрямку? Розв’яжи задачу, склавши вираз.

603. Велосипедист був у дорозі 4 год, а мотоцикліст – 3 год. На скільки кілометрів більше проїхав мотоцикліст, якщо велосипедист рухався зі швидкістю 14 км/год, а мотоцикліст – 50 км/год? Склади план і розв’яжи задачу.

604. Хлопчики спіймали 75 рибин. Скільки було хлопчиків, якщо всім, окрім двох, дісталося по 11 рибин, а двом – по 10 рибин?

605. х – 1700 = 20 100 44 000 + х = 246 000

606. Якщо рухатися по Дніпру, то відстань між Києвом і Каневом становить 120 км. Тривалість подорожі на “Ракеті” від Києва до Канева і назад – 4 год. З якою швидкістю рухається “Ракета”?

607. Скільки одиниць першого класу в кожному числі: 107 583; 29 109; 703 782; 7009; 300 008; 810 000?

608. Випиши круглі числа: 24; 300; 60; 710; 80 000;

91 406; 13 710; 580 608; 190 000; 294.

609. Розгляньте і прокоментуйте записи.

1000 – 5 = 5000 10 000 ∙ 5 = 50 000

5 ∙ 1000 = 5000 5 ∙ 10 000 = 50 000

5 ∙ 100 ∙ 10 = 5000 5 ∙ 100 ∙ 100 = 50000

Скільки нулів треба дописати до числа праворуч, помноживши це число на 10, на 100, на 1000, на 10 000?

610. Розгляньте і прокоментуйте записи.

50 000 : 1000 = 50 50 000: 10 000 = 5

50 тис. : 1 тис. = 50 50 тис. : 10 тис = 5

50 000 : 100 : 10 = 50 50 000 : 100 : 100 = 5

Скільки нулів треба відкинути в записі числа праворуч, поділивши це число на 10, на 100, на 1000, на 10 000?

611. Збільш у 100 разів кожне з чисел: 300; 70; 9000. Зменш у 100 разів кожне з чисел: 8000; 60 000; 400 000.

612. Збільш у 1000 разів кожне з чисел: 7; 30; 600. Зменш у 1000 разів кожне з чисел: 2000; 70 000; 300 000.

613.

(100 + 300) ∙ 2 240 000 : 1000 76 000 ∙ 10 : 1000

40 000 ∙ 10 8600 – 60 000 : 10 2100 ∙ 100 : 10 000

614.

150 : 3 + (9789 – 4780) ∙ 100

890 000 : 1000 : 5 + 11 ∙ 100

615. Склади та розв’яжи задачу за схематичним рисунком.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

616. 648 : 9 – 100 – (670 000 + 30 000) : 10 000

617. Із двох міст, відстань між якими 840 км, вирушили назустріч один одному два поїзди. Швидкість першого поїзда – 100 км/год, а другого – 110 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?

618. Обчисли зручним способом.

15 + 15 + 30 + 15+ 15 + 30 100 + 100 + 50 + 50 + 100

619. Обчисли добуток зручним способом.

2 ∙ 19 ∙ 5 50 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 2 32 ∙ 25 ∙ 4

620. Обчисли, пояснивши свої дії.

4 ∙ 10 000 12 ∙ 10 000 401 ∙ 1000

247 ∙ 1000 381 ∙ 100 5030 ∙ 10

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

621. Розгляньте й поясніть усні прийоми обчислень.

I сп. 300 ∙ 2 = 3 сот. ∙ 2 = 6 сот. = 600

II сп. 300 ∙ 2 = (3 ∙ 100) ∙ 2 = (3 ∙ 2) ∙ 100 = 600

I сп. 3000 ∙ 2 = 3 тис. ∙ 2 = 6 тис. = 6000

II сп. 3000 ∙ 2 = (3 ∙ 1000) ∙ 2 = (3 ∙ 2) ∙ 1000 = 6000

I сп. 270 ∙ 3 = 27 дес. ∙ 3 = 81 дес. = 810

II сп. 270 ∙ 3 = (200 + 70) ∙ 3 = 200 ∙ 3 + 70 ∙ 3 = 600 + 210 = 810

622.

4000 ∙ 2 120 ∙ 2 6100 ∙ 5

7000 ∙ 6 410 ∙ 4 4200 ∙ 4

623. Турист їхав 2 год поїздом, швидкість якого – 50 км/год. Після цього туристові ще залишилося проїхати автобусом відстань, у 3 рази більшу від тієї, яку він уже подолав. Скільки кілометрів мав проїхати турист автобусом?

624. З одного аеропорту в протилежних напрямках вилетіли два літаки. Швидкість одного з них – 245 км/год, а швидкість іншого – на 20 км/год більша. Яка відстань буде між ними через 2 год?

625.

45 ∙ 10 000 400 ∙ 8 3400 ∙ 7

785 ∙ 100 810 ∙ 2 2340 ∙ 3

626. Із села до міста, відстань між якими 48 км, виїхав велосипедист, і одночасно назустріч йому з міста виїхав гусеничний трактор. Швидкість велосипедиста дорівнює 14 км/год, а швидкість трактора – 10 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться? Розв’яжи задачу, склавши числовий вираз.

627. Обчисли. До кожної рівності на множення склади по дві рівності наділення.

9 ∙ 7 27 ∙ 3 210 ∙ 4

628.

52 : 1 507 : 507 25 ∙ 1000 7000 : 1000

0 : 27 249 : 1 14 ∙ 10 000 390 000 : 10 000

629. Розгляньте й поясніть усні прийоми обчислень. Обчисліть значення інших виразів.

800 : 4 = 8 сот. : 4 = 2 сот. = 200

420 : 6 = 42 дес. : 6 = 7 дес. = 70

360 : 4 = (36 – 10) : 4 = (36 : 4) ∙ 10 = 90

600 : 4 = (400 + 200) : 4 = 100 + 50 = 150

60 000 : 6 810 : 9 9000 : 3 6300 : 9

350 : 5 900 : 6 42 000 : 7 700 : 5

630. Із двох залізничних станцій, відстань між якими 910 км, одночасно назустріч один одному вирушили два електропоїзди й зустрілися через 5год. Швидкість першого електропоїзда становить 87 км/год. Знайди швидкість другого електропоїзда. Виконай схематичний рисунок до задачі та склади вираз для її розв’язування. Склади та розв’яжи обернену задачу, у якій потрібно дізнатися, через скільки годин електропоїзди зустрінуться.

631. Із двох міст одночасно назустріч один одному виїхали велосипедист і мотоцикліст, які зустрілися через 3 год. Велосипедист їхав зі швидкістю 10 км/год, а мотоцикліст – зі швидкістю 50 км/год. Знайди І відстань між містами.

632. Покупець придбав по півкілограма цукру, печива, пряників і цукерок. Знайди масу всієї покупки.

633.

560 : 7 80 000 : 2 8240 : 2

180 : 4 120 000 : 6 630 : 6

634. Із Харкова до Запоріжжя виїхав мотоцикл, і одночасно назустріч йому із Запоріжжя виїхав моторолер. Мотоцикл їхав зі швидкістю 50 км/год, а моторолер – 30 км/год. Через 3 год вони зустрілися. Яка відстань між містами? Розв’яжи задачу, склавши вираз.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

635. На скільки треба зменшити число 6827, щоб у розряді одиниць одержати цифру 2, у розряді десятків – цифру 1, у розряді сотень – цифру 3 і в розряді тисяч – цифру 4?

636. Розгляньте й поясніть усні прийоми обчислень. Обчисліть значення інших виразів.

6 ∙ 9 = 54 600 ∙ 9 = 6 сот. ∙ 9 = 54 сот. = 5400

28 : 4 = 7 2800 : 4 = 28 сот. : 4 = 7 сот. = 700

24 ∙ 2 = 48 24 000 ∙ 2 = 24 тис. ∙ 2 = 48 тис. = 48 000

39 : 3 = 13 39 000 : 3 = 39 тис. : 3 = 13 тис. = 13 000

800 ∙ 4 5600 : 8 27 000 ∙ 3

700 ∙ 5 8100 : 9 58 000:2

637. Обчисли, пояснивши виконання дій.

6300 : 3 13 200 ∙ 4 810 : 3 75 000 : 5

4800 : 8 7200 ∙ 5 320 ∙ 4 45 000 ∙ 2

638. Знайдіть значення виразу:

63 000 : а, якщо а = 7, 9;

3200 : b, якщо b = 8, 4.

639. Знайди значення виразу, виконавши кожну дію окремо.

(84 000 – 200 ∙ 2) + 960 : 3 (4000 + 12 000 : 4) – 20 ∙ 5

640. Розв’яжи задачі. Розв’язуючи кожну наступну задачу, використовуй дані попередніх задач.

1) Велосипедист проїжджає за годину 20 км, а мотоцикліст – у 3 рази більше. Скільки кілометрів за годину проїжджає мотоцикліст?

2) Яка відстань буде між велосипедистом і мотоциклістом через 3 год, якщо вони виїдуть одночасно з того самого пункту й рухатимуться в протилежних напрямках?

3) Яка відстань буде між велосипедистом і мотоциклістом через 3 год, якщо вони виїдуть одночасно назустріч один одному із сусідніх населених пунктів, відстань між якими 320 км?

641. Із пункту А одночасно в протилежних напрямках виїхали два мотоциклісти. Швидкість руху одного з них – 30 км/год, а іншого – 40 км/год. Через скільки годин відстань між ними становитиме 210 км? Виконай схематичний рисунок до задачі. Склади та розв’яжи обернену задачу, у якій потрібно знайти швидкість одного з мотоциклістів.

642. У школі навчається 480 учнів. Розгляньте діаграму, що відображає результати успішності учнів цієї школи за семестр. Використавши числові дані діаграми, усно складіть і розв’яжіть задачі.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

643. Знайди значення виразу, виконавши кожну дію окремо.

(5000 – 500 ∙ 4) + 690 : 3 : 2

644. Два вершники рухалися назустріч один одному. Швидкість руху одного з них – 12 км/год, а швидкість іншого – 14 км/год. На скільки кілометрів вершники наблизяться один до одного через 2 год?

645. Розгляньте записи й поясніть прийом обчислення.

28 тис. : 4 = 7 тис. 280 тис. : 4 = 70 тис.

28 000 : 4 = 7000 280 000 : 4 = 70 000

646.

45 000 : 9 630 000 : 7 120 000 : 6

64 000 : 8 20 000 : 4 270 000 : 9

647. 390 : (10 ∙ 3) = (390 : 10) : 3 = 39 : 3 = 13

760 : (10 ∙ 4) 8400 : (100 ∙ 6) 91 000 : (1000 ∙ 7)

648. Розгляньте записи й поясніть усні прийоми обчислень.

900 000 : 3000 = 900 000 : (1000 ∙ 3)= (900 000 : 1000): 3 = 900 : 3 = 300

Отже, 900 000 : 3000 = 900 : 3 = 300.

640 000 : 40 000 = 640 000 : (10 000 ∙ 4) = (640 000 : 10 000) : 4 = 64 : 4 = 16

Отже, 640000: 40000 = 64: 4= 16.

Якщо ділити кругле число на кругле, то можна відкидати в обох числах стільки нулів, скільки їх є в дільнику.

469. 48 000 : 400 630 000 : 3000 270 000 : 90

25 000 : 500 720 000 : 900 320 000 : 80

650.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

651. Швидкість літака дорівнює 800 км/год, а швидкість потяга – 60 км/год. Доповни умову задачі й постав запитання так, щоб її можна було розв’язати виразом: 800 ∙ 2 – 60 ∙ 10. Розв’яжи задачу.

652. У Північній Америці та в Мексиці росте “масляне” дерево – авокадо, або “алігаторова груша”. Плід авокадо, подібний до груші, важить 500 г. З одного дерева в середньому збирають 200 кг плодів. Скільки плодів на одному дереві авокадо?

653.

60 000 : 200 120 000 : 600 20 000 : 5000

75 000 : 500 760 000 : 40 000 960 000 : 300

654. Склади задачу за таблицею. Розв’яжи її.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Човен

100 м/хв

?

1000 м

Плавець

?

Такий самий

400 м

80 000 : 4000

400 : 8

20 ∙ 1000

2000 ∙ 40

20 000 : 50

50 ∙ 40

655.

656. Обчисли усно.

75 : 15 66 : 22 93 : 31 48 : 12 75 : 25 84 : 42

657. Розгляньте й поясніть усні прийоми обчислень.

6400 : 16 = (64 ∙ 100): 16 = (64 : 16) ∙ 100 = 4 ∙ 100 = 400

91 000 : 13 = (91 ∙ 1000) : 13 = (91 : 13) ∙ 1000 = 7 ∙ 1000 = 7000

658.

320 000 : 16 51 000 : 17 78 000 : 26

75 000 : 25 84 000 : 28 7200 : 24

659. 28 000 : х= 14 у ∙ 27 = 5400 68 000 : х = 34

660. Із Києва до Одеси виїхав швидкісний поїзд, і одночасно назустріч йому з Одеси виїхав пасажирський поїзд. Швидкість пасажирського поїзда – 50 км/год, а швидкісного – на 15 км/год більша. Через 4 год вони зустрілися. Яка відстань між Києвом та Одесою?

661. Лічильник пробігу в автомобілі показував 12 921 км. Через дві години на лічильнику з’явилося число, яке читалось однаково в обох напрямках. З якою швидкістю рухався автомобіль?

662.

69 000 : 23 88 000 : 44 5700 : 19

96 000 : 32 56 000 : 28 5200 : 26

663. Із двох населених пунктів, відстань між якими 66 км, виїхали одночасно назустріч один одному два вершники. Перший їхав зі швидкістю 10 км/год, а другий – 12 км/год. Через скільки годин вони зустрілися?

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

664. Обчисліть усно.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

665.

9600 : 3 21 300 ∙ 3 720 : 3 250 000 : 500

4200 : 7 2300 ∙ 4 130 ∙ 6 45 000 : 15

666. х ∙ 400 = 48 000 y ∙ 7 = 49 000 4260 : 2 = 2

667. 32 000 ∙ 3 – 8000 ∙ 8 82 000 + 8000 : 40 – 4200 : 2

668. Синиця з’їдає за добу дуже багато комах. Маса з’їдених комах дорівнює масі синиці. За 30 діб вона з’їдає 600 г комах. Знайди масу синиці.

669. Туристи їхали на велосипедах до річки 2 год зі швидкістю 16 км/год. Потім вони пересіли в моторний човен і за 4 год подолали відстань у 5 разів більшу за ту, яку вони проїхали на велосипедах. З якою швидкістю рухався моторний човен?

670. Устав такі числа, щоб рівності стали істинними.

 Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел

671. 340 ∙ 5 : 100 ∙ 6 + (27 000 : 30 – 450)

672. Моторолер проїхав 80 км асфальтованою дорогою за 2 год, а 66 км грунтовою – за 3 год. На скільки швидкість руху моторолера грунтовою дорогою менша від швидкості його руху асфальтованою дорогою?
Усні арифметичні дії на основі нумерації багатоцифрових чисел