УТОПІЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ

Історія економічних вчень

СЛОВНИК

УТОПІЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ – вчення про докорінне перетворення несправедливого суспільного ладу і перехід до суспільства соціальної справедливості, побудованого на комуністичних принципах – спільній власності, зрівняльному розподілі, відсутності приватної власності і грошей. Має характер нездійсненних ідей. Ранній утопічний соціалізм виник в епоху пізнього середньовіччя XVI-XVII ст. як протест проти феодального гноблення й експлуатації; його першим представником став англійський гуманіст Т. Мор, який у книзі “Утопія” (1516 p., звідси і назва вчення) зобразив ідеальне фантастичне суспільство загальної рівності, добробуту і щастя, виходячи з уявлень свого часу. Пізній утопічний соціалізм А. К. Сен-Симона, Ш. Фур’є, Р. Оуена (Франція), англійських соціалістів – рікардіанців був спрямований вже проти капіталістичного ладу XIX ст. Ідеї утопічного соціалізму характерні також для представників революційного демократизму XVIII-XIX ст.; він став одним із джерел марксистської політичної економії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


УТОПІЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ - Економічні учення


УТОПІЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ