Утворення тіні й напівтіні – Світлові явища

9.Оптика

9.1. Світлові явища

9.1.2. Утворення тіні й напівтіні

Тінь утворюється за умови, якщо розміри джерела світла менші за розміри тіла на шляху проходження променів.

Напівтінь утворюється, якщо розміри джерела світла співрозмірні або більші за розміри тіла на шляху проходження променів.

Напівтінь утворюється також, якщо тіло освітлюється двома або більше джерелами світла.




Утворення тіні й напівтіні – Світлові явища