Ухвала

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

7.2. Розпорядчі документи

Ключові слова:

    ухвала, розпорядження, наказ, вказівки.

Ухвала

Ухвала – це правовий акт, що приймається місцевими радами, державними адміністраціями, виконавчими комітетами й оформляється як результат діяльності інших колегіальних органів (колегій міністерств і відомств, наукових рад тощо).

Групи

Що є змістом

Хто готує

Нормативна

Про

роботу підприємств торгівлі, побутового обслуговування населення тощо.

Члени держадміністрацій, місцевих рад, постійні комісії, депутати, спеціалісти та зацікавлені організації.

Індивідуальна

Про прийняття до експлуатації будівлі, встановлення опіки тощо.

Члени держадміністрацій, місцевих рад, постійні комісії, депутати, спеціалісти та зацікавлені організації.

В ухвалі зазначається територія, коло осіб, на які вона поширюється, конкретні посадові особи, установи, що зобов’язані контролювати виконання документа. З

ухвалою ознайомлюють населення через засоби масової інформації.

Реквізити:

– герб України;

– назва вищої установи;

– зазначення місця видання;

– назва виду документа (ухвала);

– дата або дата й номер;

– місце видання;

– заголовок;

– текст ухвали;

– індекс;

– підписи голови та секретаря держадміністрації чи іншої вищої установи;

– печатка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Ухвала - Туризм


Ухвала