Уявлення про десяткові дроби

УРОК 82

Тема. Уявлення про десяткові дроби

Мета: застосувати поняття десяткового дробу для зображення дробових чисел точками на координатному промені; перевірити засвоєння учнями питання “Уявлення про десятковий дріб” в ході виконання тестової самостійної роботи.

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок.

Обладнання: демонстраційна модель медичного термометра.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

№№ 781, 783, 774 (4-6). Два учні за записаною на дошці умовою виконують завдання.

Усні вправи (фронтально)

1.

Прочитайте числа: 13; 1,3; 1,03; 0,13; 0,0013.

2. Якому неправильному дробу дорівнює число?

1) 1,3; 2) 2,5; 3) 7,37; 4) 9,537; 5) 45,77; 6) 35,308.

3. Виразіть: 1) у секундах: 4 хв. 10с;  Уявлення про десяткові дроби хв..; 2) у хвилинах 5 год. 50 хв.;  Уявлення про десяткові дробиГод.

4. Які цифри можна поставити замість зірочок, щоб нерівність була правильною?

1) 1 Уявлення про десяткові дроби <  Уявлення про десяткові дроби < 1 Уявлення про десяткові дроби;

2) 346* < 3463;

3) 1 Уявлення про десяткові дроби < 3 Уявлення про десяткові дроби.

II. Вдосконалення знань

@ Дидактична мета уроку – навчити учнів зображувати десяткові дроби на координатному

промені. Тому розпочати цей етап уроку краще зі вправи на повторення. 1. Яким числам відповідають точки А, В, С, D, E, F?

1)  Уявлення про десяткові дроби

2)  Уявлення про десяткові дроби

Рис. 125

Після розв’язування вправи учні самі можуть дійти висновку: оскільки на координатному промені можна зображувати не тільки натуральні числа, а й дроби (а десяткові дроби є особливою формою окремого запису звичайних дробів), то десяткові дроби так само можна зобразити точками на координатному промені. Як приклад розв’язування такої задачі вчитель разом з учнями розв’язує № 784 (1).

При цьому треба нагадати учням, що сума натурального числа і звичайного дробу є мішаним числом (тобто записується без знака “+” між цілою і дробовою частиною), тому координати точок за готовим рисунком можна визначити за такою схемою:

1) Знайдіть, скільки нових одиничних відрізків вміщується між початком координатного променя і шуканою точкою.

2) Знайдіть ціну поділки на числовому промені (на скільки рівних частин поділено одиничний відрізок) та підрахуйте кількість таких поділок, що уміщується між числом, що знайдено в п. 1) та шуканою точкою.

3) Знайдіть суму чисел, що знайдені в п. 1) та 2) і запишіть її у вигляді десяткового дробу (якщо це можливо).

Для більшої наочності можна записувати демонстраційну модель медичного термометра та розв’язати декілька вправ на визначення координати точки та на побудову точки із заданими координатами (ігровий момент “Лікарня”).

III. Вдосконалення вмінь

Розв’язання вправ з підручника: №№ 784 (2); 785.

Додаткові задачі

1. На координатному промені позначте точки

А(0), В(1), С(0,3), D(0,6), К(0,5), E(1,4), M  Уявлення про десяткові дроби, N(0,2), O(0,8), S(1,7), Н  Уявлення про десяткові дроби, К  Уявлення про десяткові дроби (за одиничний відрізок візьміть 10 клітинок). Порівняйте за допомогою рисунка дроби: 0,2 і  Уявлення про десяткові дроби; 0,5 і  Уявлення про десяткові дроби.

2. Відновіть координатний промінь (рис. 126).

 Уявлення про десяткові дроби

ІV. Перевірка засвоєння навчального матеріалу, рівня сформованості вмінь

Тестові завдання

Варіант 1

1. 12 кг 10 г треба записати в кілограмах. Яка з відповідей правильна?

1) 12,1 кг; 2) 1,21 кг; 3) 12,001 кг; 4)12,01 кг.

2. 5 км 42 м треба записати в кілометрах. Яка з відповідей правильна?

1) 5,42 км; 2) 5,042 км; 3) 542 км; 4) 5,402 км.

3. Яке з наведених чисел дорівнює кількості одиниць у розряді тисячних дробу 1,3452?

1) 2; 2) 3; 3) 4; 5) 1.

Варіант 2

1. 3,4 кг треба подати в кілограмах і грамах. Який з наведених записів правильний?

1) 3 кг 4 г; 2) 3 кг 400 г; 3) 3 кг 40 г; 4) 30 кг 4 г?

2. 2 км 23 м треба подати в кілометрах. Який з наведених записів правильний?

1) 2,23 км; 2) 22,3 км; 3) 2,023 км; 4) 2,230 км.

3. Яке з чисел дорівнює кількості одиниць у розряді сотих дробу 0,1234?
1) 1; 2) 3; 3) 4; 4) 2.

V. Домашнє завдання

П. 27, №№786; 789; 770; 776(7; 8).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Уявлення про десяткові дроби - Плани-конспекти уроків по математиці


Уявлення про десяткові дроби