УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

РОЗДІЛ I РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ

Тема 1 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНИНУ

§3.УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

– Пригадайте з уроків історії, як жили первісні люди – збирачі та мисливці.

– Якою люди в давнину уявляли форму Землі?

ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ В ПЕРВІСНІ ЧАСИ.

Знання про природу були потрібні ще первісним людям (40 – 30 тис. років тому). Вони пізнавали довкіл­ля, щоб збирати плоди, ловити рибу, полювати на диких тварин, рятуватися від стихійних сил природи. Первісні збирачі та мисливці намага­лися розширити

обжиті місця за рахунок більш віддалених земель. Так вони дедалі більше піз­навали простір.

Краєвиди люди здавна зображували у вигляді насічок на стінах печер, корі дерев, кістках тва­рин. Так передавалася наступним поколінням інформація про мисливські угіддя та пастки, про шлях до нових місць. Такі стародавні замальовки знайдені в багатьох частинах світу – в Європі, Азії, Африці. Прадавні українці також залишили після себе географічні відомості. Під час археологічних розкопок у Черкаській області було знайдено би­вень мамонта із малюнками, що зроблені нашими пращурами ще 13 тис. років тому (мал.

6). Якщо уважно придивитись, то на ньому можна помітити зображення пагорбів, лісу, річки.

Створені на підручному матеріалі схематичні замальовки довкілля вважають прадавніми пла­нами місцевості, щоправда, примітивними. їх почали “креслити” задовго до появи писемності.

Щоб відрізняти річки, озера, гори, ліси, люди давали їм назви. їх передавали усно з покоління в покоління. Так люди набували географічного досвіду.

 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

План, накреслений 13 тис. років тому на бивні мамонта (Черкаська область, Україна)

 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

Шумерська глиняна табличка, на якій зображені ділянки оброблюваних земель (Ірак, 2100 р. до н. е.)

Мал. 6. Стародавні креслення місцевості

 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

Слов’яни уявляли Землю плоским диском, що лежить на трьох китах

 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

Греки вважали, що Земля – це диск, який омивається Рікою-Океаном

 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

Вавилоняни думали, що Земля – світова гора, яка оточена морем, і зверху накрита твердим небом

Мал. 7. Уявлення про світобудову і форму Землі в давнину

ЯК ЛЮДИ В ДАВНИНУ УЯВЛЯЛИ ЗЕМЛЮ. З природо­знавства ви вже знаєте” що в давнину люди по-різному уяв­ляли форму Землі. Жителям рівнин наша планета видавалася плоскою, а горянам – у вигляді гір (мал. 7).

У Стародавній Греції Землю уявляли диском, що нагадує щит воїна. Греки вважали, що Земля – це цілісний масив суходолу, я кий омивається Рікою-Океаном. В Азії, де висо­чать гори Гімалаї, віссю світу вважали гору Меру, навколо якої розташовані сім океанів, У давній Японії Землі при­писували кубічну форму.

Найбільш поширеною була думка, що Земля плоска. Знання стародавніх людей про світ зводилися до ознайом­лення з найближчим оточенням. У кожному окремому місці земна поверхня здавалася плоскою. Отже, розмірковували в давнину, сума окремих плоских поверхонь також мала би бути плоскою. Звідси – враження про плоску Землю. Звісно, що такі уявлення були далекими від сучасних і нині викликають у нас посмішку.

Знання про форму нашої планети були надзвичайно важливими для подальшого розвитку географії як науки й особливо для створення достовірних карт.

 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

Єгипетський корабель (1500 р. до н. е.)

Перша відома експедиція

Першу експедицію, відомості про яку дійшли до наших часів, було споряджено ще 3,5 тис. років тому. Цікаво, що організувала її жінка – цариця Стародавнього Єгипту Хатшепсут. Вона відря­дила п’ять кораблів в країну Пунт – “Землю Бога”і (припускають, що це десь на півострові Сомалі). Єгиптяни закупили там деревину чорного дерева, ладан, мавп, слонову кістку, золото, рабів.

 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

У Індії Землю уявляли півсферою, що лежить на спинах слонів

 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

Єгиптяни вважали, що над богинею Землі схилилася боги­ня неба Нут, яка сяє зорями

 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

Індіанці Північної Америки думали, що світобудова подібна до статуетки: кит – Земля, фігурки чоловіка і жінки – людство, орел – небо

ХТО ЗДІЙСНИВ НАЙДАВНІШІ ПЛАВАННЯ. Імена перших мандрівників історія нам не зберегла. Б ті часи ними були всі люди.

Найдавніші географічні відкриття зробили стародавні єгиптяни. Вони жили в Африці на берегах Середземного і Червоного морів. Відомо, що вже 3,5тис. років тому єгиптяни здійснювали далекі плавання вздовж берегів Червоного моря на південь. У ті часи ще ніхто не знав, що Африка (тоді її називали Лівія) з усіх боків омивається морями. Це відкриття зробили фінікійці – н­род, який жив на східному узбережжі Середземного моря. Вони були від­важними моряками. У VI ст. до н. е. фінікійці затри роки обігнули Африку і переконалися, що вона зусібіч оточена водою (мал. 8). Про їхнє плавання ми дізналися зі свідчення давньогрецького історика Геродота.

Плавання фінікійців довкола Африки вважають найважливішою подією стародавньої доби. Перші мандрівники зробили велику справу – подолали від­стань, що роз’єднувала народи. Люди потроху почали дізнаватись одне про одного. Згодом пролягли торгові шля­хи, якими пішли най сміливіші. З їхніх розповідей про невідомі землі, про лю­дей, які там жили, почала складатися географічна картина світу.

ПОЯВА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ. Здобуті мандрівниками відомості про невідомі раніше землі узагальнили грецькі вчені-філософи. Ератосфен скористався даними історії, астрономії, фізики і математики для виокремлення географії в самостійну науку. Він створив і найдавнішу карту, яка дійшла до нас (III ст. до н. е.) (мал. 9), на якій зобразив відомі на той час частини Європи, Азії й Африки. Ератосфена називають батьком географії, що свідчить про визнання його заслуг у розвитку7 цієї науки.

 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

Мал. 8. Плавання фінікійців (VIст. дон. е.)

 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

Ератосфен (бл. 275 – 194 до н. е.)

 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

Мал. 9. Карта Ератосфена (ІІІ ст. до н. е.)

 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

Мал. 10. Карта Птолемея (ІІ ст.)

У II ст. Клавдій Птолемей склав сучаснішу карту (мал. 10). Відомий європейцям світ уже значно розширився. На карті було зображено багато географічних об’єктів. Проте й вона іде була дуже приблизною. Та незважаючи на це, картами і “Географією” у восьми книгах Птолемеякористувалися протягом 14 століть!

Праці грецьких учених свідчать про зародження геогра­фії як справжньої науки вже в античні часи. Але вона мала здебільшого описовий характер. А на перших картах було відображено лише невелику частішу простору. Понад 3/4 земної поверхні залишалися невідомими.

 УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ

Клавдій Птолемей (бл. 90 – 168)

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Давнину люди не знали, що Земля – куля, і уявляли п форму по-різному.

Найдавніші плавання здійснили єгиптяни і фінікійці, які довели, що Африка з усіх боків омивається водою.

Перші відомі географічні карти склали давньогрецькі вчені Ератосфен у III ст. до н. е. та Птолемей у II ст.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. У які способи люди в давнину передавали географічні відомості?

2. Якою люди в давні часи уявляли форму Землі?

3. Яке визначне географічне відкриття зробили фінікійці?

4. Коли і хто створив перші географічні карти?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Розгляньте карти світу давньогрецьких учених (мал.9,10). Зіставте із сучасною картою півкуль (див. форзац): група 1 – карту Ератосфена; група 2- карту Птолемея.

Які частини світу, океани та моря були відомі грекам? З’ясуйте, яких материків узагалі немає на карті.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ - Географія


УЯВЛЕННЯ ПРО ЗЕМЛЮ В ДАВНІ ЧАСИ