Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 42

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про ненасичені вуглеводні, їх хімічні властивості, застосування; показати взаємозв’язок між вуглеводнями.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Форми роботи: групова робота.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація

опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

Заслуховування повідомлень учнів про використання полімерів, екологічні проблеми утилізації виробів з полімерних матеріалів.

III. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні

Для організації роботи на уроці учні об’єднуються в шість малих груп, причому кожні дві групи одержують однакові завдання з метою взаємоперевірки та взаємокоригування відповідей.

Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

src="/image/2/image232_25.jpg" class=""/>

Завдання 2. Для запропонованої речовини напишіть структурну формулу, структурні формули двох гомологів, двох ізомерів, положення кратного зв’язку, двох структурних ізомерів. Дайте назви всім речовинам за номенклатурою IUPAC.

А) 2-метил-2-пентен;

Б) 3-метил-1-гексен;

В) 3,3-диметил-1-пентен.

Завдання 3. Розв’яжіть задачі.

А) Обчисліть об’єм кисню, що потрібен для спалювання суміші 5 л етину й 6 л пропану (н. у.).

Б) Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що виділиться в результаті спалювання суміші 4 л етену і 3 л метану (н. у.).

В) Обчисліть об’єм водню, що приєднається до суміші 3 л етену й 5 л етину (н. у.).

Завдання 4. Напишіть реакцію полімеризації:

А) вінілхлориду C2H3Cl;

Б) тетрафлуоретену C2F4;

В) пропену C3H6.

Виконані в групах завдання обговорюються в класі, за необхідності розглядаються біля дошки.

IV. Підбиття підсумків уроку

Підбиття підсумків роботи груп, оцінювання роботи учнів на уроці.

V. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання з теми “Вуглеводні”.