Узагальнення й систематизація знань з теми “Розчини”

Тема 1

РОЗЧИНИ

Урок 19

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань з теми “Розчини”

Цілі уроку: узагальнити, систематизувати та скоригувати знання учнів з теми “Розчини”; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про процеси, що протікають у розчинах, рівень розуміння основних понять, умінь використовувати їх на практиці.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок.

Форма роботи: гра-аукціон.

Обладнання: таблиця розчинності, періодична система, картки-завдання.

ХІД

УРОКУ

I. Організація класу

II. Узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок

Лот 1

1. Однорідна система, що складається з двох і більше компонентів. (Істинний розчин)

2. Електроліт, у процесі дисоціації якого в розчині утворюється один вид катіонів – H+. (Кислота)

3. Розчин, у якому кількість речовини за певної температури більше не розчиняється. (Насичений)

4. Процес розпаду електроліту на іони в розчині або розплаві. (Електролітична дисоціація)

5. Реакції взаємодії іонів у розчинах електролітів. (Реакції іонного обміну)

6. Процес взаємодії молекул розчиненої

речовини з молекулами розчинника. (Сольватація)

7. Речовини, до складу яких входять молекули води, з’єднані з іонами металів. (Кристалогідрати)

8. Електроліт, у результаті дисоціації якого в розчині утворюється один вид іонів – гідроксигрупи. (Основа)

9. Дисперсна система, у якій дрібні часточки твердої речовини рівномірно розподілені в рідині. (Суспензії)

10. Дисоціація слабких електролітів у розчині відбувається… (Оборотно)

11. Відношення числа молекул, що продисоціювали, до загального числа молекул розчиненої речовини. (Ступінь дисоціації)

12. Дисперсна система, у якій часточки розчиненої речовини не помітні неозброєним оком, але які можна побачити з допомогою приладів. (Колоїдний розчин)

13. Процес розподілу молекул розчиненої речовини серед молекул розчинника. (Дифузія)

14. Реакція взаємодії між розчинами кислот і основ. (Нейтралізація)

15. Розчинник – це компонент розчину, що перебуває. (В агрегатному стані розчину)

16. Розчин з малим умістом розчиненої речовини. (Розведений)

17. Дисперсна система, у якій часточки рідини рівномірно розподілені в рідкому розчиннику. (Емульсія)

18. Розчинність твердої речовини у воді підвищується. (З підвищенням температури)

19. Електроліти, у процесі дисоціації яких утворюються катіони металів і аніони кислотних залишків. (Солі)

20. Дисперсні системи, у яких газоподібна речовина рівномірно розподілена в рідині. (Піни)

Лот 2 “Сім бід – один одвіт”

Заповніть порожнє поле речовинами, які необхідно додати до запропонованої речовини для здійснення реакції, що можна описати наведеним іонним рівнянням.

 Узагальнення й систематизація знань з теми Розчини

Команда 1

Х – AgNO3

 Узагальнення й систематизація знань з теми Розчини

Команда 2

Х – BaCl2

 Узагальнення й систематизація знань з теми Розчини

Команда 3

Х – K2SiO3

 Узагальнення й систематизація знань з теми Розчини

Команда 4

Х – H2SO4

 Узагальнення й систематизація знань з теми Розчини

Лот 3 “Поле чудес”

Заповніть порожні місця в таблиці. (Виграє той, хто швидше й правильно заповнить таблицю.)

?

M(реч.)

M(H2O)

M(розч.)

1-й розчин

15 %

20 г

2-й розчин

40 г

200 г

3-й розчин

70 г

105 г

1-й розчин + 2-й розчин

2-й розчин + 3-й розчин

1-й розчин + 3-й розчин

Лот 4 “Один за всіх”

Розв’яжіть задачі.

1. На розчин натрій гідроксиду об’ємом 30 мл (? = 1,17 г/мл) з масовою часткою речовини 39,9 % подіяли надлишком розчину купрум(ІІ) хлориду. Обчисліть масу осаду.

2. На розчин нітратної кислоти об’ємом 40 мл (? = 1,12 г/мл) з масовою часткою кислоти 56,25 % подіяли надлишком розчину барій гідроксиду. Обчисліть масу солі.

3. Приготували насичений розчин калій нітрату масою 420 г (t = 60 °C). Обчисліть масу солі, що випаде в осад, якщо розчин остудити до 40 °С. Розчинність калій нітрату за температури 60 °C – 110 г, за 40 °C – 60 г.

4. Насичений за температури 100 °C розчин калій сульфату має масу 300 г. Обчисліть масу солі, що випаде в осад унаслідок охолодження до 45 °C. Розчинність калій сульфату за температури 100 °C – 25 г, за 45 °C – 20 г.

Лот 5 “Гонка за лідером”

Напишіть рівняння в іонній формі.

Команда 1

 Узагальнення й систематизація знань з теми Розчини

Команда 2

 Узагальнення й систематизація знань з теми Розчини

Команда 3

 Узагальнення й систематизація знань з теми Розчини

Команда 4

 Узагальнення й систематизація знань з теми Розчини

Записані на дошці рівняння перевіряють капітани команд-суперниць. Команда допомагає (за необхідності) своєму капітану.

Учитель повідомляє результати четвертого лоту, індивідуальні рейтинги кожного учня заносяться до протоколу й банку команди.

III. Підбиття підсумків уроку

Індивідуальний рейтинг кожного учня переводиться в оцінки за схемою:

– 1-4 Au – 3 бали

– 5-7 Au – 4 бали

– 8-10 Au – 5 балів

– 11-12 Au – 6 балів

– 13-14 Au – 7 балів

– 15-16 Au – 8 балів

– 17-18 Au – 9 балів

– 19 Au – 10 балів

– Понад 19 Au – 11-12 балів

Підбиваються особисті підсумки, оголошуються переможці (максимальний банк), присвоюються звання: “Кращий знавець теми “Розчини”, “Знавець теми ” Розчини”, “Кандидат у знавці теми “Розчини”.

Після цього повідомляється командний результат і виставляються оцінки за урок.

IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оцінювання з теми “Розчини”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Узагальнення й систематизація знань з теми “Розчини” - Плани-конспекти уроків по хімії


Узагальнення й систематизація знань з теми “Розчини”