УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ. ЗАХИСТ МІНІ-ПРОЕКТІВ

Цілі уроку:

– освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми;

– розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

– виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання і матеріали: фото й малюнки тварин у різних життєвих ситуаціях, фрагменти відеофільмів.

Базові поняття і терміни уроку: поведінка, вроджена поведінка, набута

поведінка, рефлекс, інстинкт, адаптація, форми поведінки, суспільна поведінка.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– Які переваги інстинктивної поведінки?

– Які форми поведінки переважають у хребетних тварин?

– Які методи використовують під час етологічних досліджень?

– У яких випадках під час проведення етологічних досліджень раціональним є застосування спостереження?

– Чому лелеки восени мігрують на південь, а навесні

– на північ?

– Як риби орієнтуються під час міграцій?

– Що таке хомінг?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Завдання для перевірки знань з теми

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Метод дослідження, в основі якого лежить імітація складних процесів зазвичай з використанням обчислюваної техніки: а) спостереження; б) моделювання; в) експеримент.

2. Різні стани рухових і вегетативних реакцій організму, пов’язані з пошуком і прийомом корму, – це: а) харчова поведінка; б) комфортна поведінка; в) територіальна поведінка.

3. Зграя вовків – це: а) скупчення; б) анонімне угрупування; в) індивідуалізоване угрупування.

Напишіть “так”, якщо ви згодні із наведеним твердженням або “ні”, якщо не згодні:

Твердження

“Так” або “ні”

4

Поведінка тварин у процесі еволюції не змінюється

5

У мавп зустрічається інстинктивна поведінка

6

Птахи під час міграцій можуть орієнтуватися з допомогою слуху

7. Дайте визначення.

Хомінг – це_______________________ .

8. Дайте відповідь на запитання.

Яке переваги тваринам дає соціальна поведінка?

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Етологічний метод дослідження, який передбачає активний вплив дослідника на дії тварини:

А) спостереження; б) моделювання; в) експеримент.

2. Поведінка, яка пов’язана з розподілом доступної території на індивідуальні ділянки, – це:

А) харчова поведінка;

Б) комфортна поведінка;

В) територіальна поведінка.

3. Група пуголовків, які зібралися в теплій воді поряд з берегом, – це:

А) скупчення;

Б) анонімне угрупування;

В) індивідуалізоване угрупування.

Напишіть “так”, якщо ви згодні із наведеним твердженням, або “ні”, якщо не згодні:

Твердження

“Так” або “ні”

4

Поведінка тварин у процесі еволюції змінюється

5

У мурах не зустрічається інстинктивна поведінка

6

Птахи під час міграцій можуть орієнтуватися з допомогою зору

7. Дайте визначення.

Міграція – це_________________________________________ .

8. Дайте відповідь на запитання.

Яке переваги тваринам дає територіальна поведінка?

Варіант 3

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Цілеспрямоване сприйняття і реєстрація поведінки досліджуваного об’єкта – це:

А) спостереження; б) моделювання; в) експеримент.

2. Сполучення рухових реакцій, пов’язані з пошуком і створенням комфортних зовнішніх умов, – це:

А) харчова поведінка;

Б) комфортна поведінка;

В) територіальна поведінка.

3. Косяк риби – це:

А) скупчення;

Б) анонімне угрупування;

В) індивідуалізоване угрупування.

Напишіть “так”, якщо ви згодні із наведеним твердженням, або “ні”, якщо не згодні:

Твердження

“Так” або “ні”

4

Поведінка комах не може бути складною

5

У мавп зустрічається шлюбна поведінка

6

Птахи під час міграцій можуть орієнтуватися з допомогою ліній магнітного поля

7. Дайте визначення.

Інстинкт – це_____________________________ .

8. Дайте відповідь на запитання.

Чим відрізняється соціальна поведінка мурах і вовків?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ. ЗАХИСТ МІНІ-ПРОЕКТІВ - Плани-конспекти уроків по біології


УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ. ЗАХИСТ МІНІ-ПРОЕКТІВ