УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Цілі уроку:

– освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми;

– розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

– виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання і матеріали: таблиці “Тип Кільчасті черви. Клас П’явки”, “Тип Членистоногі”, “Комахи”, “Павукоподібні”, “Кишковопорожнинні”, вологі

препарати кільчастих червів.

Базові поняття і терміни уроку: тварини, кишковопорожнинні, кільчаки, членистоногі, ракоподібні, павукоподібні, комахи, паразити.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– Хто такі паразити?

– Які переваги дає тваринам паразитичний спосіб життя?

– Які особливості будови притаманні внутрішнім паразитам?

– Які особливості будови притаманні зовнішнім паразитам?

– Яке значення для людини мають

воші?

– Яке значення для людини мають блохи?

– Як можна боротися з клопами?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Завдання для перевірки знань з теми

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Паразитичним червом є:

А) блоха; б) кліщ; в) аскарида.

2. Шість ходильних кінцівок і одну пару вусиків має:

А) тарган; б) каркурт; в) річковий рак.

3. Жалкі клітини має:

А) виноградний слимак; б) кораловий поліп; в) травневий хрущ.

Напишіть “так”, якщо ви згодні із наведеним твердженням, або “ні”, якщо не згодні:

Твердження

“Так” або “ні”

4

Більшість ракоподібних живе у воді

5

Дощові черви зменшують родючість грунтів

6

Виноградний слимак є головоногим молюском

7. Дайте визначення.

Паразит – це____________________________________ .

8. Дайте відповідь на запитання.

Яке значення для людини мають двостулкові молюски?

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Паразитичним павукоподібним є:

А) блоха; б) кліщ; в) аскарида.

2. Вісім ходильних кінцівок і жодної пари вусиків має:

А) тарган; б) каркурт; в) річковий рак.

3. Черепашку має:

А) виноградний слимак; б) кораловий поліп; в) травневий хрущ.

Напишіть “так”, якщо ви згодні із наведеним твердженням, або “ні”, якщо не згодні:

Твердження

“Так” або “ні”

4

Більшість павукоподібних живе у воді

5

Дощові черви збільшують родючість грунтів

6

Восьминіг є головоногим молюском

7. Дайте визначення.

Комахи з повним перетворенням – це_________________

8. Дайте відповідь на запитання.

Яке значення для людини мають головоногі молюски?

Варіант 3

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Паразитичною комахою є:

А) блоха; б) кліщ; в) аскарида.

2. Десять ходильних кінцівок і дві пари вусиків має:

А) тарган; б) каркурт; в) річковий рак.

3. Крила має:

А) виноградний слимак; б) кораловий поліп; в) травневий хрущ.

Напишіть “так”, якщо ви згодні із наведеним твердженням, або “ні”, якщо не згодні:

Твердження

“Так” або “ні”

4

Більшість комах живе у воді

5

Трубочник здатен очищувати воду

6

Мідія є двостулковим молюском

7. Дайте визначення.

Комахи з неповним перетворенням – це_______________

8. Дайте відповідь на запитання.

Яке значення для людини мають черевоногі молюски?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ - Плани-конспекти уроків по біології


УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ