Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

1. Які одиниці рахунку використані в кожній сумі для одержання тисячі?

900 + 100 =1000

990 + 10 = 1000

999 + 1 = 1000

– Придумайте свої рівності суми чисел на знаходження числа “тисяча”.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

Десять одиниць – це десяток.

Десять десятків – це сотня.

Десять сотень – це тисяча.

2. Запишіть числа за малюнком.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

3. Знайдіть закономірність. Продовжте ряд чисел. Прочитайте їх.

1. 991, 993, 995, …, … ;

2.

891, 792. 693, …, … .

4. За якою ознакою (їх не менше 2) згрупували вирази в першому та другому стовпчиках? Обчисліть їх.

926 – 8 743 + 5

269 – 8 374 + 5

692 – 8 437 + 5

– Поміркуйте, що означають цифри 9 у числах кожного стовпчика.

– Поміркуйте, що означають цифри 7 у числах кожного стовпчика.

– Запишіть у рядок відповіді до кожної рівності в порядку їх збільшення.

5. Розгляньте таблицю. Прочитайте числа. Назвіть їх розряди.

Сотні

Десятки

Одиниці

III розряд

II розряд

І розряд

5

4

2

6

8

7

6.

Чи правильно твердження: “Сонячне проміння рухається по прямій лінії”?

– Продовжте судження: “Пряма лінія утворюється, якщо:…”

А) натягнути мотузку;

Б) кинути камінь;

В) випустити з рук стрічку.

– Чи є серед поданих варіантів відповіді хибне судження?

7. У 7 ящиках лежить 42 кг цибулі. Скільки кілограмів цибулі лежить у 5 таких ящиках? Розв’яжіть задачу усно.

– Змініть задачу, а саме:

1. відповідь на запитання задачі запишіть в умові;

2. змініть запитання задачі: “На скільки більше кілограмів цибулі лежить у 7 ящиках, ніж у 5 таких самих ящиках?”

– Розв’яжіть кожну задачу письмово.

8. Скільки прямих можна провести через дві точки?

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

Пряму можна позначити двома великими буквами або однією маленькою буквою латинського алфавіту, наприклад: КМ, СД, а, в, с тощо.

Виконайте вдома

9. Запишіть число, яке містить 69 десятків і 2 одиниці.

– Зменште його на 60.

10. Обчисліть.

6 ∙ 7 + (21 – 9) 22 + 7 + 5 ∙ 7

(65 – 30) + 45 14 : 2 + 6 ∙ 9

11. Розгляньте фігури. Порахуйте, де більше квадратів

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

12. Зменште число 569:

1. на 1 дес.; 2 дес.; 3 дес.; 4 дес.;

2. на 2 сотні; 3 сотні.

13. Запишіть у порядку збільшення всі трицифрові числа, у кожному з яких у розряді сотень є цифра 8. а в розряді десятків – цифра 0.

14. Виконайте обчислення.

235 + 147 154 + 349 454 + 243

447 – 235 543 – 213 586 – 252

Оленка записала так: 200 + 30 + 5 + 100 + 40 + 7 = 382

Віка повідомила, що зручніше виконати дії додавання письмово, тобто розташувати доданки один під одним у стовпчик.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

Сергій уважає, що дії віднімання також зручніше виконувати в стовпчик. При цьому варто пам’ятати: записувати числа потрібно так, щоб одиниці розташовувалися під одиницями, десятки – під десятками, а сотні – під сотнями.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

15. Дівчинка вирізала 15 геометричних фігур. Із них 7 квадратів і кілька трикутників. Скільки трикутників вирізала дівчинка?

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

Ярина вважає, що всі фігури – це множина геометричних фігур, яка складається з множини квадратів і множини трикутників. Щоб визначити кількість трикутників, потрібно вилучити множину квадратів із множини геометричних фігур. Тоді кількість фігур, що залишилися, можна обчислити так: 15 – 7 = 8.

Відповідь: дівчинка вирізала 8 трикутників.

Олена накреслила відрізок і пояснила, що всі геометричні фігури – це сума двох доданків: □ + 7 = 15. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок: 15 – 7 = 8.

Відповідь: дівчинка вирізала 8 трикутників.

16. Розгляньте схеми. Придумайте за ними задачі та розв’яжіть їх.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

17. Обчисліть значення виразу: в ∙ 4, якщо в приймає значення з множини чисел (12, 20, 41).

18. Розгляньте таблицю. Кожний рядок – це короткий запис до завдання. Прочитайте всі запитання за зразком.

Доданок

Доданок

Сума

+ 115

0

– 245

?

+ 327

?

– 123

0

– Що станеться зі значенням суми, якщо перший доданок збільшити на 115, а другий доданок залишити без змін?

– Складіть чотири суми та перевірте свої відповіді.

19. Перша бригада зібрала 350 кг слив, друга – на 40 кг більше. Скільки кілограмів слив зібрала третя бригада, якщо відомо, що три бригади разом зібрали 900 кг?

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

Виконайте дома

20. Обчисліть

170 + 1 169 + 1 180 – 1

130 – 2 150 – 3 149 + 1

21. Розгляньте схему. Придумайте до неї свою задачу й розв’яжіть її.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

22. Фігуру складено з 15 паличок Перекладіть 2 палички так. щоб утворилося 6 квадратів.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

23. Чим подібні кожний ряд і кожний стовпчик?

3 5 7 9

23 25 27 29

423 425 427 429

24. Обчисліть.

96 ∙ 1 96 ∙ 0 534 ∙ 0

96 : 1 0 : 96 0 ∙ 524

96 : 96

Запам’ятайте!

А ∙ 1 = а 0 : а = 0

А : а = 1 а ∙ 0 = 0

А : 1 = а а : 0 – не існує

25. До бібліотеки привезли 5 пачок книжок по 16 книжок у кожній пачці. 8 книжок віддали учням, а решту розклали на 8 полиць порівну на кожну. Скільки книжок поклали на одну полицю?

Катя й Вероніка накреслили схеми розв’язку й записали вирази:

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

Катя: (16 ∙ 5 – 8) : 8

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

Вероніка: (16 ∙ 5 – 8): 8

26. У бідоні було 34 л молока. Після того як кільком покупцям продали по 3 л молока, залишилось 13 л. Скільком покупцям продали молоко?

– Розгляньте схему до задачі. Розв’яжіть задачу.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

27. Накресліть пряму лінію. Позначте на ній відрізки АВ і КМ. Скільки відрізків утворилося на прямій? Запишіть їх

Виконайте вдома

28. Обчисліть.

300 + 80 + 2 560 + 40 – 370 999 + 1

500 + 20 + 7 270 + 30 – 180 900 – 1

347 – 7 – 40 430 + 70 – 260 800 – 2

29. Фігуру побудували з 16 паличок. Перекладіть 5 паличок так. щоб утворилось 2 квадрати, різні за розміром.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

30. Накресліть відрізок СД, рівний відрізку АВ. Для вимірювань скористайтеся лінійкою або циркулем.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

31. Виконайте ділення.

32 : 8 34 : 8 36 : 9 57 : 6

40 : 5 37 : 9 54 : 6 42 : 5

– Ним схожі вирази в стовпчиках, а чим відрізняються?

32. Знайдіть остачу.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

– Сергійко Щоб знайти остачу, треба від діленого відняти добуток дільника та частки (тобто знайти неповне ділене, яке поділиться без остачі): 47 – 5 ∙ 9 = 47 – 45 = 2.

33. Знайдіть дільник.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

– Роман. Щоб знайти дільник при діленні з остачею, треба від діленого відняти остачу і знайдений результат поділити на частку:

(58 – 4) : 6 = 54 : 6 = 9.

34. Виконайте дії.

17 ∙ 5 28 : 5 (435 – 420) : З

23 ∙ 3 34 : 4 (346 + 297) : 9

35. Туристи вирушили в похід. Першого дня вони пройшли 12 км пішки. Це у 8 разів менше, ніж вони проїхали автобусом другого дня. А третього дня вони проїхали поїздом на 287 км більше, ніж автобусом. Який шлях туристи подолали за три дні?

– Розгляньте подані схеми розв’язків до задачі. Поясніть їх.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

– Складіть обернену задачу. Розв’яжіть її

36. Складіть рівняння до кожної зі схем.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

– Як називаються компоненти кожної дії? Знайдіть невідоме число.

37. Виконайте дію ділення. За якою ознакою можна згрупувати вирази у дві множини?

96 : 8 42 : 13 56 : 14

48 : 3 32 : 2 85 : 17

Виконайте дома

38. Обчисліть.

40 ∙ 3 80 ∙ 4 90 ∙ 7

60 : 3 100 ∙ 2 (20 + 80) : 4

60 : 30 100 : 20 (60 – 30) : 6

39. Коли з мотка взяли 87 м дроту, то в ньому залишилося 78 м. Скільки метрів дроту було в мотку спочатку?

40. Перекладіть 4 палички так, щоб утворилося 3 квадрати.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

41. Порівняйте вирази. Як утворилися два нижні вирази?

6 ∙ 9 50 + 70

(42 : 7) ∙ (81 : 9) (41 + 9) + (7 ∙ 10)

(15 – 9) – (4 + 5) (150 : 3) + (140 : 2)

– Доведіть твердження: “Будь-яке число можна замінити будь-яким виразом, значенням якого воно є”, скориставшись поданими виразами:

7 ∙ 5 70 – 30.

42. Магазин одержав для продажу 25 ящиків халви по 9 кг у кожному ящику та 37 ящиків цукерок по 8 кг. На скільки більше кілограмів цукерок, ніж халви, отримав магазин?

– Про що можна дізнатися із поданих виразів?

37 – 25 9 – 8

25 ∙ 9 + 37 ∙ 8 37 ∙ 8 – 25 ∙ 9

– Оберіть правильно схему до задачі. Розв’яжіть її, склавши вираз.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

43. Назвіть промені на прямій MN з початком у точці Р.

– Скільки променів з початком у точці О?

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

44. Розгляньте множини. Дайте їм назви. Запишіть елементи кожної множини.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

Виконайте вдома

45. Виконайте дії.

2 ∙ 30 + (315 – 60) (45-15) ∙ 3 + 320

273 + 569 – 347 537 – 219 + 449

320 + 210 + 156 – 1 ∙ 100

46. Господиня засолила 2 бочки огірків по 35 кг у кожній і 38 кг капусти. Скільки кілограмів овочів засолила господиня?

47. Уставте знаки >, <, = так, щоб отримані нерівності чи рівності були істинними.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

48. Знайдіть частини від поданих чисел:

1.  Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас– від числа 36;

2.  Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас – від числа 54;

3.  Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас– від числа 200;

4.  Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас – від числа 720.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

49. Розв’яжіть задачу, обравши відповідну схему.

Мама старша від дочки в 4 рази. Дочка молодша від матері на 24 роки. Скільки років дочці?

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

50. У 4 однакових пакетах 28 кг борошна, а в 5 таких самих пакетах – 45 кг цукру. Що важче: пакет борошна чи пакет цукру? На скільки?

Що означають подані нижче вирази та схеми?

28 + 45 4 + 5 28 : 4 45 : 5 5 – 4 45 – 28

28 : 4 + 45 : 5 45 : 5 – 28 : 4

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

51. Визначте, які суми чисел діляться на 4 без остачі.

24 + 4 20 + 8 16 + 12 21 +7

20 + 9 23 + 5 16 + 15 20 + 7

26 + 32 19 + 9 15 + 13 22 + 7

– Які твердження істинні, а які – хибні? Поясніть свою думку.

1. Якщо один із доданків не ділиться на 4, то й сума не ділиться на 4;

2. якщо перший доданок ділиться на 4 і другий доданок теж ділиться на 4, то сума обов’язково поділиться на 4;

3. якщо жоден із доданків не ділиться на 4, то й сума не ділиться на 4.

52. Обчисліть.

39 : 3 52 : 4 65 : 5

45 : 3 64 : 4 75 : 5

Виконайте вдома

53. Обчисліть.

52 : 4 + 135 468 + 39 : 3 65 : 5 + 363

237 + 64 : 4 732 – 45 : 3 75 : 5 – 10

54. У вагоні 97 пасажирів. На першій зупинці зійшло 56 пасажирів, а зайшло – 26. Скільки пасажирів стало у вагоні? Розв’яжіть задачу, склавши вираз.

55. Об’єднайте подані вирази у три множини. За якою ознакою ви це робитимете? Порівняйте результати виконання завдання. Зробіть висновки.

64 : 8 64 : 2 48 : 6 48 : 4 48 : 3

64 : 4 36 : 3 36 : 9 36 : 2

– Роман:

64 : 2 48 : 3 36 : 2

64 : 8 48 : 4 36 : 9

64 : 4 48 : 6 36 : 3

Вероніка:

64 : 8 36 : 3 36 : 2

36 : 9 48 : 4 48 : 3

48 : 8 64 : 2 64 : 4

– За якою ознакою об’єднала вирази Вероніка, а за якою – Роман?

56. За 5 днів водій виконав 30 рейсів. Скільки рейсів було виконано за 3 дні. якщо кожного дня він робив їх однакову кількість?

– Подумайте й скажіть, що означають вирази, складені до розв’язання задачі.

30 – 18 30 : 5 ∙ 3 5 – 3 6 ∙ 2 30 – 12

– Розв’яжіть задачу за таблицею.

Кількість рейсів за один день

Кількість днів

Загальна кількість рейсів

?

5 дн.

30 р.

?

3 дн.

?

57. Розв’яжіть задачі.

1. Маса одного мішка на 19 кг більша, ніж маса другого. Яка маса кожного мішка окремо, якщо відомо, що два мішки разом важать 63 кг?

2. У Олі на 17 яблук більше, ніж у Надійки. Скільки яблук у кожної дівчинки, якщо відомо, що всього в них 69 яблук?

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

– Розгляньте схему. Визначте, умови якої задачі вона стосується. Накресліть у зошиті схему задачі. Додайте у неї числові дані. Складіть схему розв’язку до кожної задачі.

58. Обчисліть.

(35 ∙ 2 + 44 : 4) + 456 – 167 (165 + 723 – 668) ∙ 3

59. Знайдіть і запишіть рівні множини.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

Виконайте вдома

60. Обчисліть периметр прямокутника, якщо відомо, що одна його сторона дорівнює 60 см. а інша – на 80 см більша Запишіть

Відповідь у метрах.

61. Трикутник складений із 6 паличок. Перекладіть 2 палички так, щоб утворилося 2 трикутники.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

62. Обчисліть.

845 – 655 – (102 + 87) 845 – 655 – 102 + 87.

– Чим подібні ці вирази, а чим відрізняються? Порівняйте їх значення.

63. Порівняйте вирази.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

64. Обчисліть.

(35 ∙ 2 + 44 : 4) ∙ 0 427 : 427 ∙ 24 : 2

43 : 43 ∙ 3 – 27 + 3 0 ∙ (127 + 127 – 127 – 127)

65. Порівняйте задачі.

1. Із 450 квіток сплели гірлянду. Квіток барвінку було 194, а решта – квітки ромашки. На скільки менше у вінку квіток барвінку, ніж квіток ромашки?

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

2. Із барвінку та ромашок сплели гірлянду. Квіток барвінку було 194, а квіток ромашки – у 4 рази більше, ніж барвінку. Зі скількох квіток сплели вінок?

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

– Оберіть до задач схеми

– Чи можна ці задачі назвати оберненими?

– До кожної задачі складіть схему розв’язку. Розв’яжіть задачі, склавши вирази

Виконайте вдома

66. Знайдіть значення виразів зі змінною.

20 ∙ с і 32 ∙ с, якщо с = 8; с = 4; с = 6.

67. Маса 6 однакових качок становить 18 кг. Яка маса 3 качок? 4 качок? 5 качок?

– Складіть до задачі таблицю. Заповніть її та розв’яжіть задачу усно.

68. Фігура складена з 24 паличок. Заберіть 6 паличок так, щоб утворилося 4 рівних квадрати.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

69. Заповніть пропуски в рівностях.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

70. Змінюючи в кожному з чисел порядок розміщення цифр, запишіть усі можливі трицифрові числа.

300 547 282 503 444

– Скільки нових чисел ви одержали в кожному випадку? Чому їх різна кількість?

– Запишіть отримані числа в порядку зростання.

71. На ділянці висадили 4 ряди яблунь по 8 дерев у кожному ряду, а також 3 ряди вишень по 9 дерев у кожному ряду. Яких дерев висадили більше і на скільки більше?

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

– За схемою аналізу (мал. 1) розв’яжіть задачу усно.

– Змініть запитання задачі так, щоб у розв’язку була дія додавання.

– Змініть умову задачі так, щоб у розв’язку було на 1 дію менше, а відповідь не змінилася.

– Оберіть схему аналізу до задачі та запишіть розв’язок за допомогою виразу.

72. Обчисліть.

(265 + 478 – 528) ∙ 4

64 ∙ 2 + 573 – 369

84 : 4 + 752 – 665

73. Знайдіть довжину прямокутника, якщо його ширина становить 14 см, а периметр – 88 см.

Виконайте вдома

74. Які цифри потрібно додати, щоб одержати істинні рівності? Виконайте письмово.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

75. Довжина ламаної, яка складається з чотирьох ланок, дорівнює 26 см. Якої довжини повинні бути ці ланки, щоб із них можна було побудувати прямокутник? Знайдіть кілька варіантів відповідей.

76. 2 трикутники складено з 12 паличок. Перекладіть 4 палички та додайте ще 1 паличку так, щоб утворилося 5 трикутників.

 Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас

77 Оберіть вираз, який відповідає поданій умові, і знайдіть його значення.

1 Суму двох добутків збільшили на кілька одиниць.

5 ∙ 4 + 2 ∙ 8 +16 (5 ∙ 4 + 2 ∙ 8) + 16

5 ∙ 4 + (2 ∙ 8 + 16)

2. Частку двох чисел зменшили на кілька одиниць, і одержаний результат збільшили у кілька разів.

(72 : 8 + 3) ∙ (15 – 6) 72 : 8 + 3 ∙ 15 – 6

(72 : 8 – 3) ∙ (15 – 6)

78. Обчисліть.

32 ∙ 2 + 44 : 4 – 37 46 ∙ 2 – (15 : 5 + 46)

(85 : 5 – 10) ∙ 22: 1 64 – 30 ∙ 2 + 78 ∙ 1

79. Учні трьох шкіл вирушили на екскурсію. 100 учнів школи №1 і 20 учнів школи № 2 розмістили в автобусах по 40 учнів у кожному. А48 учнів школи № 3 розмістили у 6 мікроавтобусах. На скільки більше учнів їхало в одному автобусі, ніж в одному мікроавтобусі?

– Розв’яжіть задачу по діях.

Виконайте вдома

80. Довжина прямокутника становить 4 дм, а його ширина у З рази більше. Визначте периметр прямокутника після того, як кожну зі сторін збільшили на 5 см. Знайдіть кілька способів обчислення.

81. Обчисліть.

54 ∙ 6 – (17 + 23 ∙ 6) 37 ∙ 8 – (74 – 40 : 5)

82. Розв’яжіть рівняння.

Х : 8 = 12 32 : х = 8


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас - Математика


Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3 клас