Узагальнення теми ” Організми і середовище існування “

ТЕМА 4 ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Занапастити природу не можна. Можна лише загинути разом із нею.

Ж. – І. Кусто

Узагальнення теми ” Організми і середовище існування “

ОРГАНІЗМИ – це відкриті живі системи з клітин, які здатні пристосовуватися та самостійно існувати в певному середовищі існування.

 Узагальнення теми  Організми і середовище існування

ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Надорганізмові рівні життя

1. Популяції й види

2. Екосистеми

3. Біосфера

О

Р

Г

А

Н

І

3

М

И

Середовища

існування тварин

1. Наземне

2. Водне

3. Грунтове

4. Живі організми

Екологічні чинники

Охорона природи

1. Чинники неживої природи

1. Природоохоронні документи

2. Чинники живої природи

2. Природоохоронні те риторі

3. Чинники впливу людини

3. Червона книга

Компоненти екосистем

Біотичні зв’язки

1. Живий компонент

1. Симбіоз:

Утворювачі

Мутуалізм

Споживачі

Коменсалізм

Руйнівники

Паразизм

2.

Неживий компонент:

2. Амтибіоз:

Клімат

Хижацтво

Вода

Конкуренція

Грунт

Виїдання

Збереження природи нашої планети неможливе без збереження біорізноманіття, тобто різноманітності організмів, популяцій та екосистем, які населяють нашу Землю. Наука про взаємозв’язки живих організмів та їхніх угруповань між собою та довкіллям називається екологією.

Самоконтроль знань

Тест-оцінювання 5. “ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ”

І. Завдання на вибір правильного варіанта відповіді серед трьох запропонованих (по 0,5 бала за кожне з чотирьох):

1. Назвіть абіотичний чинник водного середовища Існування:

А температура

Б бактерії гниття

В водорості

2. Укажіть назву природного заповідника України:

А Баргузинський

Б Медобори

В Біловезька пуща

3. Виберіть засіб пристосування тварин до впливу низьких температур:

А ольоровий зір

Б великі вуха

В густий підшерсток

4. Назвіть форму співіснування організмів:

А хижацтво

Б паразитизм

В виїдання

II. Завдання на вибір двох правильних варіантів відповіді з чотирьох запропонованих (по 1 балу за кожне з трьох):

5. Назвіть особливості популяцій як біологічних систем:

А постійна чисельність

Б вільне схрещування організмів

В подібність загальних ознак будови

Г незмінність життєвих функцій

6. Які основні особливості екосистем як біологічних систем:

А кругообіг речовин

Б наявність живого й неживого компонентів

В відсутність зв’язків з іншими екосистемами

Г постійність кліматичних чинників

7. Виберіть групу організмів, здатних продукувати вільний кисень:

А тварини

Б рослини

В гриби

Г ціанопрокаріоти

III. Завдання на вибір трьох правильних варіантів відповіді з шести запропонованих (по 1,5 балів за кожне):

8. Назвіть форми співіснування організмів в угрупованнях:

А хижацтво

Б мутуалізм

В конкуренція

Г коменсалізм

Д паразитизм

Е виїдання

9. Виберіть групи організмів за їх функціями в екосистемах:

А продуценти

Б паразити

В консументи

Г коменсали

Д редуценти

Е сапротрофи

IV. Завдання на комбінування відповіді (по 2 бали за кожне)

10. Побудуйте ланцюг живлення Із запропонованих організмів:

1) синиця велика;

2) яблуня;

3) яблунева плодожерка;

4) шуліка рудий;

5) яструб великий.

 Узагальнення теми  Організми і середовище існування

11. Розподіліть червонокнижні види організмів України по групах

1) тис ягідний;

2) махаон;

3) квіткохвісник Арчера;

4) ведмедиця велика;

5) баранячка;

6) шафран Гейфеля.

А Рослини Червоної книги України

Б Тварини Червоної книги України

В Гриби Червоної книги України


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Узагальнення теми ” Організми і середовище існування “ - Біологія


Узагальнення теми ” Організми і середовище існування “