Узагальнення за темою “Індія. Китай”

ІНДІЯ КИТАЙ

Узагальнення за темою “Індія. Китай”

Держави Китаю в середні віки

Династія Суй (581-618)

Будова Великого каналу спроба об’єднання Китаю

Адміністративна

Династія Тан (618-907)

Адміністративна реформа повстання селян (875-884)

Система

Китаю

Епоха “П’яти династій і десяти царств” (907-960)

Імператор – “Син Неба”

Династія Сун (960-1279)

Об’єднання Китаю

1234

– підкорення Китаю

Канцлери, міністри

Монголами

Чиновники

Династія Юань (1271-1368)

Приєднання Тибету експедиція Марко Поло 1368 – повстання проти монгольського панування

Старости

Династія Мін (1368-1644)

Завойовницькі походи

Держави Індії в середні віки

Імперія Гуптів

320 – середина VI ст.

Політична роздробленість Індії

Середина VI ст. – X ст.

Держава Махмуда Газневі

Початок

XI ст.

Делійський султанат

1206-1526

Імперія Великих Моголів

З 1526 р.

Культура Індії й Китаю в середні віки

Галузь

Культури

Індія

Китай

Освіта, наука, винаходи

Школи для хлопчиків і дівчаток при монастирях; домашнє навчання; математика (“арабські цифри”), хімія, астрономія, історія

Книгодрукування (ксилографія); бібліотеки; газета “Столичний вісник”

Математика, астрономія, географія, історія; винайдення компасу і пороху; порцеляна вищі школи для чиновників; Генеральна Академія наук; Академія мистецтв

Література

Санскрит;

Калідаса, “Шакунтала”

Поети Лі Бо, Ду Фу; історичні романи “Три царювання”, “Річкові заводі”; літописи

Архітектура

Палаци; мавзолеї; храми: Аджанта, мінарет Кутб-Мінар, архітектурний комплекс в Елурі

Печерні монастирі (“Печери тисяч Буд”), велетенські статуї Будди, багатоярусні пагоди на честь буддійських святих

Мистецтво

Рельєфи, скульптури, розписи (храм Аджанти); музика, танці; театр двох типів: придворний для знаті, народний театр масок і ляльок

Живопис на папері, шовку, дереві, камені; пейзаж – “гори і води”; каліграфія – мистецтво красиво писати; високий рівень розвитку ремесел – кераміка, різьблення по дереву, каменю, слоновій кістці, виготовлення статуеток, ваз, тарілок, ювелірних прикрас

Особливості релігії та філософії Індії та Китаю в середні віки

Країна

Релігія

Основні поняття

Індія

Брахманізм

Поділ суспільства на чотири варни – брахмани, кшатрії, вайш’ї, шудри; касти – вищі й нижчі

Індуїзм

Тріада головних богів – “тримурі” – Брахма, Вішну, Шива; учення про сансару – кругообіг життя і переселення душі в інші тіла; учення про дхарму; поклоніння святим місцям

Буддизм

Не визнавав поділ суспільства на касти й варни; дотримання вчення Будди – шлях подолання земних страждань

Китай

Буддизм

У VI ст. стає державною релігією

Даосизм

Поширений серед простолюду; із VII ст. створюється лаоська церковна організація

Конфуціанство

Основа – почуття гуманізму та обов’язку ХІ-ХІІ ст. – введення до конфуціанства елементів буддизму й даосизму XIV ст. – поява нового конфуціанства

Основні дати з історії Середніх віків

395

Поділ Римської імперії на Східну і Західну

476

Загибель Римської імперії

486

Заснування Франкського королівства

610

Початок проповідей Мухаммеда

622

Переселення (хіджра) Мухаммеда з Мекки в Медину

732

Битва при Пуатьє – перемога Карла Мартелла над арабами

756

Заснування Папської держави в Італії

768-814

Правління Карла Великого

800

Коронація Карла Великого

843

Верденський договір, поділ імперії Карла Великого

962

Коронація Оттона Створення Священної Римської імперії

1054

Схизма – розкол церкви на католицьку й православну

1066

Нормандське завоювання Англії

1096-1099

Перший хрестовий похід

1147

Перша згадка про Москву

1204

Взяття хрестоносцями Константинополя

1215

“Велика хартія вольностей”

1223

Битва на річці Калці

1265

Скликання англійського парламенту

1302

Скликання Генеральних штатів у Франції

1309-1377

“Авіньйонський полон пап”

1337-1453

Столітня війна Англії та Франції

1356

“Золота булла” Карла IV

1358

“Жакерія” у Франції

1380

Куликовська битва

1381

Повстання під проводом Уота Тайлера в Англії

1389

Битва на Косовому полі

1410

Грюнвальдська битва

1415

Страта Яна Гуса

1419-1434

Гуситські війни в Чехії

Середина 40-х pp. XV ст.

Винайдення книгодрукування Йоганном Гутенбергом

1453

Завоювання турками Константинополя

1455-1485

Війна Червоної та Білої Троянд в Англії

1480

Стояння на р. Угра – завершення монгольського панування

1492

Завершення Реконкісти


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Узагальнення за темою “Індія. Китай” - Історія


Узагальнення за темою “Індія. Китай”