УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ

ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 16. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ

Мета: знати зміст основних понять теми й уміти застосовувати їх під час розв’язання вправ і розрахункових задач.

Обладнання: таблиця ПСХЕ, таблиця розчинності.

Тип уроку: узагальнювальне повторення, семінар.

Форми роботи: типовий семінар – корегувальна, навчальна, контрольна частини, групова робота, тестові завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Корегувальна частина (10 хв.)

Міні-тест

1.

Укажіть кількість електронів на зовнішньому рівні в атома Алюмінію:

А) 2;

Б) 5;

В) 6;

Г) 3.

2. Укажіть кількість електронів на зовнішньому рівні в атома Феруму:

А) 3;

Б) 4;

В) 5;

Г) 2.

3. Укажіть ступінь окиснення Алюмінію:

А) +2;

Б) +3;

В) +4;

Г) +1.

4. Укажіть ступені окиснення Феруму:

А) +3;

Б) +4;

В) +2;

Г) +5.

5. Укажіть речовини, які доводять амфотерні властивості сполук Алюмінію:

А) KOH;

Б) H2O;

В) CO2;

Г) HCl.

6. Укажіть речовини, з якими може реагувати алюміній оксид:

А) KOH;

Б) MgO;

В) H2SO4;

Г) S.

7. Укажіть речовини, які реагують з алюмінієм:

А)

NO;

Б) NaOH;

В) Cl2;

Г) CO2.

8. Укажіть речовини, які реагують із залізом:

А) O2;

Б) NaOH;

В) S;

Г) H2O.

9. Укажіть речовину, з допомогою якої можна добувати гідроксиди алюмінію й заліза:

А) H2O;

Б) H2SO4;

В) NaOH;

Г) Cu(OH)2.

10. Укажіть, як називається руйнування металів у природних умовах:

А) алюмінотермія;

Б) металургія;

В) корозія;

Г) електроліз.

11. Укажіть, чим усувають тимчасову твердість води:

А) кип’ятінням;

Б) дією соди;

В) дією вапняного молока;

Г) кислотою.

12. Укажіть фактори, які спричиняють корозію металів:

А) вологе повітря;

Б) вугілля;

В) сульфур(ІV) оксид;

Г) фосфор.

Після виконання тесту учні проводять взаємоперевірку й сідають групами згідно з отриманими балами. Кожна група отримує завдання й виконує його.

Завдання складені таким чином, щоб потім їх було зручно перевіряти (тобто завдання кожного рівня подібні, але умову дано згідно з рівнем).

IV. Навчальна частина

Робота в групах (15 хв.)

Завдання перший групі (до 6 балів)

1. Закінчіть рівняння реакцій:

 УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ

2. Вставте пропущені речовини:

 УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ

3. На ферум(ІІ) оксид кількістю 4 моль подіяли сульфатною кислотою. Яка кількість солі утворилась?

Завдання другій групі (7-9 балів)

1. Складіть рівняння реакцій між такими речовинами:

А) алюмінієм і хлоридною кислотою;

Б) залізом і хлоридною кислотою;

В) алюміній хлоридом і натрій гідроксидом;

Г) ферум(ІІ) сульфатом і калій гідроксидом;

Д) алюмінієм і водою;

Е) залізом і хлором.

2. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою.

 УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ

3. На ферум(ІІ) оксид масою 288 г подіяли сульфатною кислотою. Яка маса солі утворилась?

Завдання третій групі (10-12 балів)

1. Як залізо реагує з хлором і хлоридною кислотою? Складіть відповідні рівняння реакцій.

2. Як можна добути алюміній гідроксид і ферум(ІІ) гідроксид? Складіть відповідні рівняння реакцій, використовуючи натрій і калій гідроксиди.

3. Напишіть рівняння реакцій за схемою:

 УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ

4. На ферум(ІІ) оксид масою 360 г, який містить 20 % домішок, подіяли розчином сульфатної кислоти. Яка маса солі утворилась?

V. Контрольна частина

Варіант С (до 6 балів)

1. Закінчіть рівняння реакцій:

 УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ

2. Напишіть рівняння реакцій за схемою:

 УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ

3. Який об’єм водню (н. у.) утвориться внаслідок взаємодії 0,2 моль алюмінію з хлоридною кислотою?

Варіант В (7-9 балів)

1. Складіть рівняння відповідних реакцій за схемою:

 УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ

2. Який об’єм водню (н. у.) утвориться внаслідок взаємодії 5,4 г алюмінію з хлоридною кислотою?

Варіант А (10-12 балів)

1. Які сполуки Феруму ви знаєте? Складіть рівняння реакцій їх утворення.

2. Доведіть амфотерність алюміній гідроксиду. Складіть відповідні рівняння реакцій.

3. На технічний алюміній масою 50 г, що містить 15 % домішок, подіяли хлоридною кислотою. Який об’єм водню (н. у.) утвориться?

VI. Підбиття підсумків уроку

VII. Домашнє завдання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ - Плани-конспекти уроків по хімії


УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ