Узагальнювальний урок з теми “Електромагнітне поле”

1-й семестр

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

3. Електромагнітне поле

УРОК 14/41

Тема. Узагальнювальний урок з теми “Електромагнітне поле”

Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал і підготувати учнів до тематичного оцінювання знань.

Тип уроку: урок закріплення знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Урок передбачає підготовку учнів до тематичного оцінювання знань. Узагальнюючи вивчений матеріал, можна запропонувати учням завдання у вигляді тестів.

З метою поступової підготовки до перевірки знань у формі тестів

можна запропонувати учням набір тестів з однією правильною відповіддю. Ці тести призначені для підготовки до самостійної роботи, їх пропонують всьому класу для обговорення без оцінювання.

Таке використання тестів надає можливість здійснювати оперативний зворотний зв’язок й оцінювання вчителем ступеня готовності учнів до цієї роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В або Г) учні можуть показувати, піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3 або 4 пальці. При цьому працює весь клас, і жодний учень не відчуватиме страху одержати погану оцінку.

Розглянемо кілька прикладів таких завдань.

ТРЕНУВАЛЬНІ

ТЕСТИ

1. Поблизу нерухомого провідника зі струмом існує:

А тільки електричне поле;

Б тільки магнітне поле;

В електричне й магнітне поля;

Г не існує полів.

2. На електрон з боку магнітного поля діє:

А сила Кулона;

Б сила Ампера;

В сила Лоренца;

Г сила тертя.

3. Заряджена частинка рухається в однорідному магнітному полі під дією сили Лоренца. Визначте, яким може бути рух частинки.

А Прямолінійний рівномірний рух.

Б Рух по параболі з постійним прискоренням.

В Рух по колу зі збільшенням швидкості.

Г Рівномірний рух по колу.

4. Надпровідну котушку індуктивністю 30 мГн приєднують до джерела струму. Через деякий проміжок часу сила струму в котушці досягне 50 А. У той момент часу, коли сила струму в котушці збільшиться до зазначеного значення, магнітний потік через котушку дорівнює:

А 0;

Б 0,6 Вб;

В 1,5 Вб;

Г 1500 Вб.

5. Магнітний потік через провідний контур рівномірно зменшився на 0,4 Вб протягом 2 с. Визначте ЕРС індукції в контурі.

А 0,2 В;

Б 0,8 В;

В 1,25 В;

Г 5 В.

6. Магнітна індукція однорідного магнітного поля спрямована вертикально, її модуль дорівнює 50 мТл. З якою найменшою швидкістю повинен рухатися в магнітному полі прямий горизонтальний провідник завдовжки 0,5 м, щоб у ньому виникала ЕРС індукції 0,1 В?

А 2,5 м/с;

Б 4 м/с;

В 25 м/с;

Г 40 м/с.

7. Визначте енергію магнітного поля котушки індуктивністю 0,8 Гн, сила струму в якій дорівнює 3 А.

А 1,2 Дж;

Б 2,4 Дж;

В 3,6 Дж;

Г 7,2 Дж.

8. Визначте, у якому рядку речовини розташовані в порядку зменшення магнітної проникності.

А Парамагнетик, діамагнетик, феромагнетик.

Б Феромагнетик, парамагнетик, діамагнетик.

В Діамагнетик, парамагнетик, феромагнетик.

Г Феромагнетик, діамагнетик, парамагнетик.

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 18-25; підр-2: § 10-14.

2. Підготуватися до підсумкового оцінювання знань з теми “Електромагнітне поле”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Узагальнювальний урок з теми “Електромагнітне поле” - Плани-конспекти уроків по фізиці


Узагальнювальний урок з теми “Електромагнітне поле”