Уживання і написання займенників з прийменниками: форми орудного відмінка займенників 3-ої особи однини і множини. (Вправи 251-255)

Тема. Уживання і написання займенників з прийменниками: форми орудного відмінка займенників 3-ої особи однини і множини. (Вправи 251-255).

Мета. Формувати навички окремого написання займенників з прийменниками; спостерігати за формою орудного відмінка займенників 3-ої особи однини і множини.

Обладнання: плакати для гри (або запис на дошці).

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Вправа “Крісло автора”.

Учні читають розповіді на тему “Співуча пір’їнка”.

– Чим вразили вас розповіді

однокласників?

– Які почуття викликали у вас ці твори?

III. Повідомлення теми і завдань уроку.

Бліц-опитування.

– Які займенники належать до особових?

– Чому вони так називаються?

– Визначте, про які займенники йдеться, якщо вони вказують:

А) на 3-тю особу однини жіночого роду;

Б) на 1-шу особу множини;

В) на 2-гу особу однини;

Г) на 3-тю особу множини.

– Сьогодні ми будемо працювати із займенниками 3-ої особи однини і множини в орудному відмінку, але спочатку з’ясуємо чи просто пригадаємо, як пишуть займенники з прийменниками.

IV. Сприймання і усвідомлення

учнями нового матеріалу.

1. Робота над правописом займенників із прийменниками (вправа 251).

А) Робота з таблицями відмінювання займенників (с. 125, 126, 127). Спостереження за правописом займенників із прийменниками.

Б) Вивчення правила про правопис займенників із прийменниками (с. 128).

2. Каліграфічна хвилинка.

Зі мною, на мені, з нами, у нас, серед нас, на нас.

Хто на нас зазіхав, той собі голову зламав.

3. Гра-конкурс “Скажіть без затримки”.

На дошці записуються сполучення займенників із прийменниками (ці ж словосполучення можна записати на великому аркуші паперу). Учням дається кілька хвилин на роздумування. Потім ведучий (вчитель) вказує учневі на одне із словосполучень і пропонує швидко скласти речення. За кожне правильно складене речення зараховується один бал.

Словосполучення для гри: з неї, через них, через їх, для нього, для його, біля її, навколо нього, від нього, на їх, проти її, за неї, до їх, в його, за тебе, проти її, за неї, до їх, в його, за тебе, проти вас, після неї, після вас, перед тобою, серед вас, повз тебе, завдяки йому, завдяки вам, під його, за тобою, навколо тебе, навколо вас.

4. Тренувальна вправа 252 (на правопис займенників з прийменниками).

– Спишіть словосполучення за зразком. Займенники поставте в правильному відмінку.

5. Вправа-дослідження (вправа 253).

А) Розгляд таблиці відмінювання займенників 3-ої особи, с. 127.

Б) Вивчення правила про особливість форм займенників орудного відмінка і тих, що вживаються з прийменниками (с. 129).

6. Письмова вправа на закріплення вивченого правила.

Записана заздалегідь на дошці (екрані) або індивідуальних картках.

– Спишіть, змінюючи займенники в дужках.

– Не знайшов (він). Зайшов до (він).

– Не було (вона). Ми були в (вона).

– Не бачив (вони). Був коло (вони).

7. Вправа-загадка (вправа 254).

А) Читання тексту. Відгадування загадки.

Б) Спостереження і висновок про правопис займенників 3-ої особи.

В) Складання і запис речення із займенником воно в орудному відмінку однини.

Г) Зачитування складених речень.

8. Вправи дія самостійної роботи (робочий зошит).

V. Підсумок уроку.

VI. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 129, вправа 255.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Уживання і написання займенників з прийменниками: форми орудного відмінка займенників 3-ої особи однини і множини. (Вправи 251-255) - Плани-конспекти уроків по українській мові


Уживання і написання займенників з прийменниками: форми орудного відмінка займенників 3-ої особи однини і множини. (Вправи 251-255)