Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по. (Вправи 147-150)

Тема. Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по. (Вправи 147-150).

Мета. Розширювати знання учнів про відмінювання іменників у множині; ознайомити із закінченнями іменників у місцевому відмінку множини; формувати навички правильного використання форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по; виховувати почуття патріотизму, гордості за рідну Батьківщину.

Обладнання: історичний матеріал, мовний матеріал, кросворд.

Хід

уроку

I. Організація класу.

II. Аналіз контрольної роботи.

III. Перевірка домашнього завдання (вправа 146).

1. Оголошення конкурсу на кращу усну розповідь за фотоілюстрацією (с. 76).

2. Жеребкування (черговість виступів конкурсантів).

3. Розповіді учнів. Оцінювання. Нагородження (за потребою і по можливості).

– Що ви довідались про іменник гривня? (Він відмінюється, як іменник вишня.)

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

На сьогоднішньому уроці ми будемо вправлятись правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках, засвоїмо літературне вживання форми іменників

з прийменником по.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Вправа-дослідження (вправа 147).

– Прочитайте текст.

– Визначте, до якого типу він належать.

– У якому відмінку іменники вживаються без прийменників, а в якому – лише з прийменниками?

2. Засвоєння теоретичного матеріалу, с. 77.

3. Тренувальна вправа (вправа 148).

А) Ознайомлення з текстом, добір заголовка.

Б) Рубрика “Слово про слово”.

Відгомін – перекази про якісь минулі події, спогади.

В) Списування із завданням.

Г) Складання і запис словосполучень з іменником місто.

Г) Добір споріднених слів до іменника похід.

4. Історична хвилинка.

Запорожці жили на роздоріжжі між Україною, Литвою, Польщею і Росією з одного боку та Кримом і Туреччиною з іншого.

Володіючи широкими степами, що простяглися на величезні простори на схід і захід від Дніпра, запорізькі козаки попри все завжди вважали центром своїх вольностей ріку Дніпро: на Дніпрі чи поблизу Дніпра вони постійно влаштовували свою столицю, Січ. Назва козацької столиці – “Січа, Січ” – виникла, без сумніву, від слова “сікти”… Виникнення, влаштування й історія Хортицької Січі тісно пов’язані з історією й подвигами знаменитого вождя запорізьких та українських козаків, князя Дмитра Івановича Вишневенького, відомого в козацьких народних думах під іменем Байди (Д. Яворницький).

5. Каліграфічна хвилинка.

К к ко оз цьк козак

Козацькому роду немає переводу.

– Як ви розумієте зміст цього прислів’я?

– Визначте відмінок кожного іменника у прислів’ї.

6. Текст-цікавинка (на картках).

Дивовижні риби живуть у країнах Південної Азії. Вони часто прогулюються но рисових плантаціях, лазять но деревах зі спритністю ящірок. Відчувши небезпеку, ці риби зариваються в мулистий грунт. Місцеві рибалки викопують їх прямо із землі або ж струшують з дерев.

– Прочитайте. Доведіть, що це текст, а не окремі речення.

– У якому відмінку вжито виділені іменники?

– Які у них закінчення?

– Які помилки можуть траплятися під виливом російської мови?

7. Робота з табличкою “Розрізняй” (с. 78).

8. Творче списування (вправа 149).

А) Ознайомлення з текстом, обмін думками про засоби подорожування.

Б) Визначення відмінків виділених іменників.

В) Списування із завданням: поставити виділені іменники у місцевому відмінку, використавши прийменники по, на, в, у.

Г) Позначення закінчень цих іменників.

VI. Осмислення, узагальнення та систематизація знань.

1. Вправи для самостійної роботи (робочий зошит).

2. Вправа “Склади прислів’я”.

– Із поданих частин складіть прислів’я, ставлячи іменники у правильній формі.

– Підкресліть прийменники.

Сила птаха в (крила),

Її (друг).

У кого руки в (мозоль),

Сила людини в (дружба).

Людину пізнають по

У того хліб в (скирта).

У корови молоко на (язык),

В доярки – на (рука).

VII. Підсумок уроку.

1. Вправа “Інтерв’ю”.

– У якому відмінку іменники вживаються без прийменників? Наведіть приклади.

– У якому відмінку іменники вживаються тільки з прийменниками? Наведіть приклади.

– Що ви знаєте про інші відмінки іменників і вживання прийменників? Наведіть приклади.

2. Творче завдання.

– Спишіть, вставляючи потрібні прийменники. Визначте відмінок іменників з прийменниками.

1 варіант

… рецепту… базарі

Дятел вибрав окуляри.

Натягнув собі… ніс,

Полетів трудитись… ліс. (По, на, на, в.)

2 варіант

Змайстрував мій братик Гриць

Гарну хаточку… птиць.

Он… дереві вона,

… садку… вікна. (Дія, на, у, біля.)

3. Кросворд “Загадково-лісовий”.

1. Хвіст трубою, спритні ніжки,

Плиг із гілки на сучок.

Носить все вона горішки

В золотий свій “сундучок”. (Білка)

 Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по. (Вправи 147 150)

2. Ми – лісові мешканці –

Вправні будівельники,

Всією громадою

Будуємо житло із соснових голок. (Мурашки)

3. Влітку ходить, бродить лісом.

Все трощить важка нога.

Взимку він, накрившись хмизом,

У барлозі спать ляга. (Ведмідь)

4. Ніжки тоненькі,

Шиї, мов цівки,

Круглі голівки.

І на пні, й коло пня

Нас велика рідня. (Опеньки)

5. Я дерево-красень, а звуть мене… (ясен).

6. Вовку-брату я сестриця, а зовуть мене… (лисиця).

7. Ходить хмуро між дубами,

Хижо клацає зубами.

Зачаївся ось, примовк.

Грізний звір цей, звісно, … (вовк).

– Прочитайте слово у виділеному стовпці.

VIII. Повідомлення домашнього завдання з попереднім інструктажем.

С. 79 запитання і завдання для повторення, вправа 150.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по. (Вправи 147-150) - Плани-конспекти уроків по українській мові


Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по. (Вправи 147-150)