Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

ПРИКМЕТНИК

Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

204. Розгляньте таблицю.

Відмінок

3 основою на твердий приголосний

3 основою на м’який приголосний

Чол. р.

Жін. р.

Середн. р.

Чол. р.

Жін. р.

Середн. р.

Р. в.

Д. в.

Ор. в.

М. в.

Сирого

Сирому

Сирим

(на)

Сирому

(-ім)

Сирої

Сирій

Сирою

(на)

Сирій

Сирого

Сирому

Сирим

(на)

Сирому

(-ім)

Літнього

Літньому

Літнім

(на)

Літньому

(-ім)

Літньої

Літній

Літньою

(на)

Літній

Літнього

Літньому

Літнім

(на)

Літньому

(-ім)

У

яких відмінках перед закінченням прикметників чоловічого. жіночого та середнього роду з м’яким приголосним основи пишемо знак м’якшення? Звірте ваш висновок із поданим нижче.

У прикметниках з основою на м’який приголосний перед закінченням у родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках пишеться

знак м’якшення: давній, давньому, давнього, на давньому.

У місцевому відмінку прикметники чоловічого й середнього роду можуть мати дві форми: на ранньому, на раннім; сусідньому, у сусіднім.

205. Прочитайте прикметники.

Осінній, рожеве, середній, пізнє, середня, пізня, довгий, раннє, мужній, осіння.

– Поставте прикметники в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках однини. Запишіть дві форми прикметників у місцевому відмінку. Позначте закінчення.

206. Прочитайте текст, розкриваючи дужки.

Ліс стояв, неначе молода під (весільний) вінцем. На (дорогий) (зимовий) уборі мигтіли й зникали блискітки. І все те диво світилось у (ранній) (сонячний) промінні. Жодна картина природи (літній) дня не може прирівнятися до тієї (пишний) (фантастичний) картини (сонний) зими.

Серед лісу замаячила хата, прикрита (білий) (товстий) шаром (м’який) снігу. На (безлюдний) дворі виднілася копиця (торішній) сіна. За нею кружало (густий) терну, ніби виткане із (срібний) павутиння (За Іваном Нечуєм-Левицьким).

– Спишіть текст, розкриваючи дужки. Поставте прикметники в потрібному відмінку. Запишіть у дужках до прикметників у місцевому відмінку дві форми. Позначте закінчення.

207. Прочитайте прикметники.

Добрий, щире, сусідній, майбутній, учорашнє, весняний, білий, синє, сусідня, вечірній, вечірня.

– Поставте прикметники в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках однини. Запишіть дві форми прикметників у місцевому відмінку. Позначте закінчення.

– Складіть і запишіть речення з виділеними прикметниками.

208. Прочитайте іменники.

Весна, хустка, ялинка, береза, година, годинник, озеро.

– Доберіть до іменників прикметники з основою на твердий і м’який приголосний. Запишіть у родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках.

209. Прочитайте прикметники, уставляючи, де потрібно, пропущену букву.

Ближн..ої, ближн..ою, повн..ої, ранн..ого, коротк..ого, смілив..ого, літн..ої, літн..ому, вечірн..ому, біл..ої, пізн..ої, пізн..ого.

– Запишіть прикметники у дві колонки: а) прикметники, у яких пишемо знак м’якшення; б) прикметники, у яких не пишемо знак м’якшення.

210. Прочитайте текст, розкриваючи дужки.

Зима. Іду (лісова) (тиха) (порожня) галявиною. Вона вкрита (біла) (пухнаста) ковдрою. Біля куща з-під снігу стирчить старий, трухлявий пень. Це не просто пень, а справжня домівка. Він став для різних лісових мешканців (затишна) квартирою. Під (тепла) корою заховалися від (зимова) холоднечі дрібні комашки. (Осіння) пори всі забралися в старий пень і зробили в ньому крихітну спальню. На самому краю (ближня) галявинки, у канаві під снігом, ніби під (товста) ковдрою, сплять жаби. Тихо й порожньо взимку на лісовій галявині (За Григорієм Скребницьким).

– Спишіть текст, розкриваючи дужки.

– Підкресліть прикметники жіночого роду, у яких у родовому й орудному відмінках однини пишеться знак м’якшення.

211. Прочитайте прикметники.

Далека, безмежна, Синя, присутня, присутній, домашня, задня, задній, швидкий, швидка, середня, Сонячна, Місячна.

– Поставте прикметники в родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини. Запишіть.

– Складіть із підкресленими прикметниками речення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини - Українська мова


Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини