ВАЛЕНТНІСТЬ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ БІНАРНИХ СПОЛУК ЗА ВАЛЕНТНІСТЮ

№ 1. Валентність – це здатність атомів хімічного елемента сполучатись (утворювати хімічні зв’язки) з певним числом інших атомів.

2. Елементів з постійною валентністю не так вже: й багато. їх приклади наведено в переліку:

І – Н, К, F, Na

II – Са, Ва, Zn, Mg, O

III – Аl, В

№ 3. У бінарній сполуці сума одиниць валентності одного хімічного елемента дорівнює сумі одиниць валентності іншого елемента.

4.

Символи елементів

O

H

N(III)

Na

Na2O

NaH

Na3N

Mg

MgO

MgH2

Mg3N2

Al

Al2O3

AlH3

AlN

Б) За складеними у завданні 5 хімічними формулами обчисліть відносні молекулярні маси сполук та масові частки елементів в них.

5.

І2O5Cu2O, AsH3, CaS

№ 6.

 ВАЛЕНТНІСТЬ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ БІНАРНИХ СПОЛУК ЗА ВАЛЕНТНІСТЮ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ВАЛЕНТНІСТЬ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ БІНАРНИХ СПОЛУК ЗА ВАЛЕНТНІСТЮ - ГДЗ з Хімії


ВАЛЕНТНІСТЬ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ БІНАРНИХ СПОЛУК ЗА ВАЛЕНТНІСТЮ