Валовий оборот

Валовий оборот – сумарна вартість усіх видів виробленої підприємством продукції за певний час. В. о. характеризує обсяг виробничої діяльності підприємства, в той час як валова продукція є показником обсягу виробленої продукції у вартісній формі. В. о. перевищує валову продукцію, обчислену заводським методом, на внутрішньовиробничий оборот, тобто на суму продукції, виробленої і використаної для подальшої переробки на тому ж підприємстві, а отже, наявний повторний рахунок вартості продукції в межах підприємства за даного технологічного циклу виробництва.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Валовий оборот - Економічний словник


Валовий оборот