Валовий суспільний продукт

Валовий суспільний продукт – вартість створених у суспільстві матеріальних благ, які використовують на задоволення матеріальних потреб населення (за винятком проміжного продукту). В СРСР В. с. п. визначався як сума валової продукції галузей матеріального виробництва (див. Матеріальне виробництво). Недоліком цього показника є те, що в ньому допускається повторний рахунок, до того ж неодноразовий. Внаслідок цього у структурі В. с. п. на проміжний продукт припадає до 50%. Тому вирахування проміжного продукту з В. с. п. утворює категорію “чистий

суспільний продукт” поряд з категорією “кінцевий суспільний продукт”. Крім того, В. с. п. не враховує вартості створених благ у сфері нематеріального виробництва. За вартістю В. с. п. складається з вартості перенесених засобів виробництва, або фонду заміщення, і національного доходу, або новоствореної вартості. Категорія “В. с. п.” в СРСР використовувалась як засіб підтвердження дії т. зв. закону випереджувального зростання засобів виробництва, реалізація якого, поряд з іншими чинниками, призвела до формування витратної економіки, глибоких диспропорцій між групами А і Б, до нехтування досвідом розвинених країн світу у створенні раціональної економічної структури та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Валовий суспільний продукт - Економічний словник


Валовий суспільний продукт