Валуєвський циркуляр

Політологічний словник

Валуєвський циркуляр 1863 р. – таємне розпорядження міністра внутрішніх справ російського уряду П. Валуєва Київському, Московському і Петербурзькому цензурним комітетам про заборону друкування книг українською мовою як духовного змісту, так і навчальних і взагалі призначених для первісного читання народом, схвалене російським імператором. На початку циркуляру його автор зазначав, що питання про малоросійську літературу набуло актуальності через політичні причини, оскільки прихильники малоросійської народності

звернули свої погляди на масу непросвітницьку, і ті з них, котрі прагнуть здійснити свої політичні задуми, взялись під приводом поширення писемності за видання книг для первісного читання, букварів, граматик, географії тощо. При цьому у циркулярі П. Валуєв цинічно заявив, нібито більшість малоросіян… досить грунтовно доводять, що ніякої окремої малоруської мови не було, немає і не може бути і що наріччя їх, яке вживається простолюдом, є та ж російська мова, тільки зіпсована впливом на неї Польщі. Супротивників підходу до української мови як до південно-руського наріччя звинувачували в сепаратистських
задумах, ворожих Росії і згубних для Малоросії. Стосовно друкування книг малоросійською мовою цим циркуляром цензурному відомству було дано вказівку, щоб до друку дозволялися тільки такі твори цією мовою, які належать до галузі красного письменства; пропускання ж книг малоруською мовою, як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі призначених для початкового читання припинити”. Виконання В. циркуляру спричинилося до того, що з 1863 р. видання книжок українською мовою було припинено, перестали видаватися “Основи”, закривалися недільні школи, деяких українських діячів (О. Кониського, П. Чубинського, П. Єфименка, В. Лободу, С. Носа тощо) заслали у віддалені частини імперії.

Миллер А. И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). – СПб., 2000.

О. Антонюк


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Валуєвський циркуляр - Довідник з політології


Валуєвський циркуляр