Валюта угоди

Валюта угоди – валюта, в якій встановлюється ціна товару при укладанні зовнішньоекономічного контракту або відображається сума міжнародного кредиту. В. у. є відносно стійкою валютою, що використовується для міжнародних розрахунків. В. у. може бути валюта експортера або кредитора, валюта інших країн або міжнародні розрахункові грошові одиниці. В практиці українських підприємств як В. у. найчастіше використовуються долар США та євро.
Валюта угоди