Валютна війна

Валютна війна – боротьба між окремими країнами або їх угрупованнями за ринки збуту шляхом активного використання коливань валютних курсів. Ці коливання відображають, з одного боку, зміни в економічному становищі країни на світовому ринку, з іншого – створюють передумови для цих змін і пов’язані передусім зі станом зовнішньоторговельної діяльності. Тому В. в. відбуваються на тлі війн – торговельних і митних з метою реалізації національних економічних інтересів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Коли середній рівень цін в якійсь із країн зростає швидше, ніж в інших, відбувається фактичне завищення офіційного паритету валюти, що стимулює імпорт товарів і утруднює їх експорт. Якщо така ситуація затяжна, це призводить до наростання дефіциту зовнішньоторговельного балансу, інтенсивного відпливу капіталу за кордон. Загалом експорт країни створює попит на її валюту і пропозицію іноземної валюти, а імпорт має зворотний вплив.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Валютна війна - Економічний словник


Валютна війна