Валютний рахунок

Валютний рахунок – активні та пасивні балансові рахунки (клірингові, позичкові та ін.) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, на яких обліковуються надходження і платежі в іноземній валюті, а також залишки коштів. Облік по В. р. здійснюється у відповідній іноземній валюті за поточним курсом національного банку.
Валютний рахунок