Валютний союз

Валютний союз – група країн, які встановили межі взаємних коливань курсів своїх національних валют, використовують однакові засоби валютного регулювання та ін.
Валютний союз