Вартісний цикл

Вартісний цикл – процес обороту капіталу. Першою його стадією є визначення конкурентної позиції фірми, тобто встановлення рівня конкурентоздатності її продукції і т. ін. Друга стадія В. ц. характеризує її прибутковість. На цій основі визначається третя стадія В. ц. – формування внутрішнього грошового потоку, що складається з чистого прибутку та амортизації Четверта стадія В. ц. зводиться до визначення ринкової вартості цінних паперів.
Вартісний цикл