Вартість додаткова надлишкова

Вартість додаткова надлишкова – різниця між ринковою вартістю товару та його індивідуальною вартістю, яка виникає внаслідок впровадження нової техніки і технології, а також досконаліших методів виробництва у процесі внутрігалузевої конкуренції.
Вартість додаткова надлишкова