Варзаріван Михайлович

Політологічний словник

Варзаріван Михайлович (нар. 1937) – філософ, політолог, етнолог, педагог, кандидат філософських наук (1975), доцент (1980), доктор політичних наук (1995), професор (1990), член – кореспондент УАПН (1997), професор кафедри політичних наук Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, науковий консультант Апарату Верховної Ради України.

Народився в с. Домулжень Флорештського р-ну Республіки Молдова. Закінчив Миколаївський педагогічний інститут (1966 р.), ІПК при Ленінградському університеті (1992 р.) і здобув дипломну

кваліфікацію викладача політології, аспірантуру в Одеському університеті (1969 – 1971 рр.) і Київському педінституті (1971 – 1974 рр.), докторантуру при Академії суспільних наук при ЦК КПРС у Москві (1985 – 1988 рр.) і в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (1993 – 1995 рр.).

1971 – 2004 рр. – аспірант, асистент, доцент, професор кафедри політичних наук Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. 1973 – 1990 рр. – завідувач кафедри соціально-політичних дисциплін Університету марксизму – ленінізму. 1985 – 1997 рр. – завідувач кафедри соціально-політичної теорії

Київського технологічного інституту харчової промисловості.

Царина наукових інтересів: педагогічна соціологія, політична етнологія, ре – волюціологія, реформаціологія, політологія, державознавство. Засновник нової соціогуманітарної науки – політичної етнології.

Автор і співавтор понад 500 наукових праць, інтерв’ю, есе, навчальних посібників. Серед них монографії: Соотношение внутренних и внешних факторов в процессе развития социалистической революции (1987); Політична етнологія як наука: історіологія, теорія, методологія, праксеоло – гія(1994); Народ – етнос в історії і політиці. Абетка етнополітолога”. У 2 т. / За ред. Ю. І. Римаренка (1996) (у співавт.); “Політологічні та історіологічні засади феномену “політична опозиція”// “Політична опозиція: теорія та історія, світовий досвід та українська практика” / Відп. ред. І. М. Варзар (1996); “Теоретичний статус та методологічний арсенал етнодержавознавчої концепції “// “Основи етнодержавознавства” / За ред. Ю. І. Римаренка (1996) (у співавт.); “Нація і держава. Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз”. У 2 кн. / За ред. Ю. І. Римаренка (1997, 1998) (у співавт.); “Державне управління”: Словник – довідник / Кер. авт. кол. В. Д. Бакуменко (2002) (у співавт.); “Із контекстів минулих літ.” Вибране. Кн. 1: “Держава і народ – етнос у політичному дискурсі” (2003).

Огородник і. В. Творчий розвиток теорії революції (До 50-річчя нашого автора)// Комуніст України. – 1987. – № 10; Бабий А. И. Два сына старого коммуниста – и оба философы // Коммунист Молдавии. – 1985. – № 11.

Ф. Медвідь


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Варзаріван Михайлович - Довідник з політології


Варзаріван Михайлович