Важливість вивчення іноземних мов

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 3. I’VE GOT AN IDEA

УРОК 34 (9)

Підтема: Важливість вивчення іноземних мов.

Мета: Розвивати вміння аудіювання.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Навчати учнів переказувати фабульний текст.

Удосконалювати техніку читання.

Учити знаходити потрібну інформацію в тексті, трансформувати його, обирати потрібні граматичні структури.

Виховувати в учнів інтерес до життя людей в інших країнах.

Обладнання: Підручник,

робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we are working with our “Story Page”. I know that you like reading such stories, because they are about interesting things and they teach us lots of useful lessons. The name of the story is “It Is Important to Know a Foreign Language”. I hope the story will make you smile.

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

1) Вікторина “Do you know American English?”.

Один з учнів виходить до дошки, інші пропонують йому назвати американський варіант англійського слова. Якщо він не знає, викликають іншого учня. Перемагає той, хто назве більше слів.

2) Впр. 5 (с.

49).

Конкурс на найкращого декламатора. Учні по черзі читають напам’ять вірш “А New Friend”. Учитель уважно слухає і визначає переможця.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Listening Comprehension

1. Аудіювання. Впр. 1 (с. 50).

1) Учні прослуховують текст в аудіо-запису або з голосу вчителя, стежачи по книзі.

Учитель зупиняється після кожного абзацу, щоб переконатися, що учні розуміють текст, і перевіряє знання деяких слів. Наприклад: upstairs, downstairs, porridge, rulers, lazy, were scared.

2) Перевірка розуміння змісту прослуханого тексту.

Впр. 2 (с. 51).

Учні позначають у зошитах правильні відповіді. Учитель вибірково перевіряє кілька зошитів і оцінює роботи.

Reading

2. Тренування учнів у читанні. Впр. 1 (с. 50).

Учні читають текст уголос. Учитель звертає увагу на вимову звуків, інтонацію, розподіл речень на синтагми.

Speaking

3. Тренування учнів у переказі фабульного тексту.

1) Підготовка до переказу.

РЗ, впр. 1 – 3 (с. 36).

Учні самостійно працюють у робочих зошитах.

2) Переказ тексту з опорою на малюнки.

Впр. 3 (с. 51).

Учні ланцюжком переказують текст з опорою на малюнки (по одному реченню), учитель контролює правильність логічної та граматичної будови речень. Потім учні пишуть переказ у зошитах, учитель вибірково перевіряє дві-три роботи й оцінює їх.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

1) Впр. 3 (с. 51), переказати текст “It Is Important to Know a Foreign Language”.

2) РЗ, впр. 4 (c. 37), письмово.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

T: You worked hard. Your marks are… I want to ask you the last question. What did the story teach you? You are right: it is important to know foreign languages. Please, remember it.

Учні по черзі відповідають на запитання вчителя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Важливість вивчення іноземних мов - Плани-конспекти уроків по англійській мові


Важливість вивчення іноземних мов