Вебер (Weber) Макс (1864 – 1920)

Вебер (Weber) Макс (1864 – 1920) – німецький соціолог, економіст, історик. Мету своїх досліджень вбачав у тому, щоб в основу суспільної науки покласти відкриті закономірності, можливість кількісного аналізу, принципи раціоналізму і плюралізму, на основі яких можна пояснити поведінку людини. Це дало йому змогу розробити поняття “ідеальний тип”, за допомогою якого можна обгрунтувати категорію “людина економічна” та ін. В. не погоджувався з марксистським твердженням про первісне нагромадження капіталу, відчуження найманих робітників

від засобів виробництва (таке відчуження нібито існує лише на великому підприємстві), відстоюючи наявність бюрократизації політичного і суспільного життя. Загалом відношення до влади, релігійні та ідеологічні ознаки називав не менш важливими, ніж відмінності у відношенні до власності, що є справедливим лише щодо влади і в перехідному суспільстві (наприклад, в Україні). Не погоджувався В. і з тезою А. Сміта про те, що прагнення до особистої вигоди обов’язково приносить користь суспільству, справедливо зауважував, що між особистими і суспільними інтересами існують суперечності. Елементом капіталістичної
економіки він вважав раціонально організоване підприємство і раціональну державну організацію. За В., капіталізм є раціональною формою господарства. Зокрема, капіталізм, феодалізм і античність він зводив до ідеальних типів, заперечував при цьому закономірний характер їх розвитку, а капіталізм в Європі – як результат протестантизму. Основними чинниками становлення капіталізму В. помилково називав релігійні переконання та етику. Однак висока раціональність системи, що підтримується спеціалістами і фанатиками організації, призводить до втрати особистої свободи небагатих людей, до зменшення кількості справді культурних особистостей. Економічна раціональність супроводжується раціоналізацією права та управління, грошового обігу (останній дає змогу здійснювати планування), завдяки чому нібито досягається гранична економічна ефективність. В. обгрунтував положення про розширення бюрократизації економічного життя за соціалізму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Вебер (Weber) Макс (1864 – 1920) - Економічний словник


Вебер (Weber) Макс (1864 – 1920)