Веблен (Veblen) Торстейн (1857 – 1929)

Веблен (Veblen) Торстейн (1857 – 1929) – американський економіст, засновник інституціонального напряму в економічній теорії. Засуджував економічний лібералізм і неокласицизм за надмірну затеоретизованість, відірваність від життя, обмеження рамками статичного аналізу, гіпотетичних моделей “стану рівноваги”, критикував ринкову економічну систему за її націленість на отримання прибутку, практику монополістичного ціноутворення. Суспільство некоректно розглядав як промислову машину, елементами якої є економічні інститути, а історію

– як результат боротьби реакційних комерсантів (бізнесменів у сфері обігу) і прогресивних промисловиків. В. найважливішими елементами ринкової економіки називав машинне виробництво і бізнес (в т. ч. корпорацію), який, ставлячи за мету привласнення прибутку, вступає з ним у суперечність. Він наголошував на вирішальній ролі техніки, науково-технічного прогресу в суспільному розвитку, переданні управління виробництвом технічним спеціалістам, отже, він був зачинателем технологічного детермінізму. В. одним з перших серед економістів висунув ідею соціального контролю за економікою, необхідності системного
реформування суспільства, яке може забезпечити його виживання. Дійшов висновку про необхідність державного втручання в механізм ринкової економіки. Методологічною основою його робіт був соціальний дарвінізм. Підтверджена практикою його ідея про відставання культури від розвитку техніки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Веблен (Veblen) Торстейн (1857 – 1929) - Економічний словник


Веблен (Veblen) Торстейн (1857 – 1929)