Величина

Величина – кількісно-якісна характеристика розмірів, явищ, процесів, ознак, властивостей, показників у їх співвідношенні, взаємозв’язку, міри змінюваності. Розрізняють В. абсолютні (відображають абсолютні розміри явищ і процесів в одиницях міри, маси, довготи, обсягів тощо), відносні (співвідношення у вигляді відсотків, коефіцієнтів) та середні (характеризують показник у розрахунку на одиницю сукупності).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Величина - Економічний словник


Величина